Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Meer dan 120.000 dossiers van gewapende weerstanders uit de Tweede Wereldoorlog voortaan raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/03/2020 - Onderzoek - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

In 1945 werd een statuut van gewapend weerstander ingesteld om eer te betuigen aan wie de wapens had opgenomen tegen de bezetter. Vanaf 1946 werden deze dossiers beheerd door de diensten van het ministerie van Defensie. 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog vormde een mooie aanleiding om ze over te brengen naar het Algemeen Rijksarchief. Daar zijn ze intussen raadpleegbaar in de leeszaal.

In 1945 werd een statuut van gewapend weerstander ingesteld om eer te betuigen aan wie de wapens had opgenomen tegen de bezetter. Om dat statuut te verkrijgen, moest men deel hebben uitgemaakt van een erkende verzetsgroepering, of kunnen aantonen individueel daden van verzet te hebben gesteld. Zowel voor burgers als voor militairen hield dit statuut heel wat voordelen in en gaf het recht op bepaalde pensioenen en vergoedingen. Na de oorlog konden zowat 140.000 personen er aanspraak op maken.   

Vanaf 1946 werden de dossiers die waren aangelegd in het kader van het verkrijgen van het statuut van gewapend weerstander beheerd door de diensten van het ministerie van Defensie. 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog vormde een mooie aanleiding om ze over te brengen naar het Algemeen Rijksarchief, wat inmiddels is gebeurd.

Hoewel ze soms maar dunnetjes zijn, bevatten de dossiers brieven, getuigschriften en formulieren waarmee in grote lijnen de verzetsactiviteiten tegen de nazibezetter kunnen worden gereconstrueerd die werden ontplooid door tienduizenden Belgen. Hoewel de reeks helaas een aantal hiaten vertoont, is ze nagenoeg volledig en vormt ze een onmisbare toegang tot alles wat het Belgisch verzet aanbelangt. We geven nog mee dat persoonsdossiers van burgers die in het verzet gingen en van verzetslui van de sluikpers uiteraard raadpleegbaar blijven bij de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers.  

Individuele dossiers met de aanvraag voor toekenning van het statuut van gewapend weerstander, evenals de inventaris van deze dossiers, kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. Reproducties van dossiers kunnen via e-mail besteld worden bij de dienst reproducties van het Algemeen Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement