Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Van D-Day tot V-Day: het CegeSoma zet in op 75 jaar Bevrijding

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/08/2019 - Onderzoek - Publicaties - Evenementen - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

De herdenkingsperiode rond 75 jaar Bevrijding, die loopt van de landing in Normandië tot aan de Duitse capitulatie, brengt tal van initiatieven met zich mee, vaak op het kruispunt van geschiedschrijving en herdenking. Het CegeSoma bleef als expertisecentrum inzake 20e-eeuwse conflicten niet aan de zijlijn staan, en heeft ook de komende maanden nog een mooi aanbod in petto!

In juni 2019 organiseerde het CegeSoma twee studiedagen voor lokale historische kringen en heemkringen, over de periode van de bevrijding in september 1944 tot de definitieve overwinning op het nazisme in de lente van 1945. Aan Franstalige zijde vond de studiedag plaats in het Rijksarchief te Namen, aan Nederlandstalige zijde in het Rijksarchief te Gent. Tijdens de presentaties werden onder meer niet-militaire (burgerlijke) archieven (inclusief lokale archieven), militaire archieven en archieven van het militair gerecht onder de loep genomen, en hoe je ze kan inzetten voor lokaal onderzoek en de valorisering ervan.

Eind augustus werden in het kader van de reeks Villes en Guerre twee boeken over de bevrijding gepubliceerd door uitgever Renaissance du Livre en het CegeSoma: Bruxelles, ville libérée (1944-1945) van Chantal Kesteloot en Bénédicte Rochet, en La Wallonie libérée (1944-1945) van Mélanie Bost en Alain Colignon. Beide boeken worden op 30 september 2019 voorgesteld in het CegeSoma tijdens een conferentie met debat, in het kader van de ontmoetingen publieksgeschiedenis van het CegeSoma. De komende maanden zullen ze ongetwijfeld nog verder besproken worden, onder meer op de lezing over bevrijd Antwerpen en Brussel die op 28 september 2019 gepland staat in Antwerpen, in samenwerking met het Vredescentrum Antwerpen en historicus Frank Seberechts.

Ook de website Belgium WWII, het online platform over België en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog, inclusief blog, trekken het bevrijdingsthema naar zich toe. Je vindt er diverse recente teksten over de bevrijding en de chaotische nasleep ervan, maar ook over het fenomeen ‘herdenkingen’. Belgium WWII zal bovendien op korte termijn een chronologie van de bevrijding online zetten.

In het kader van een partnerschap met Liberation Route Europe (een internationaal herinneringsnetwerk dat de belangrijkste gebeurtenissen in de hedendaagse Europese geschiedenis in kaart brengt, naast de belangrijkste doorgangsplekken van de geallieerde soldaten ten tijde van WOII), bereidt het CegeSoma een vijftiental bijdragen voor over plaatsen of gebeurtenissen die verband houden met de bevrijding van Brussel en Bergen.

De historici van het CegeSoma werken ook mee aan de online VRT-reeks Van D-Day tot V-Day, meer specifiek door bijdragen te leveren over de operatie Gutt, over Ganshof van der Meersch en het Sociaal Pact, over de sabotages door het verzet tijdens de zomer van 1944, over de deelname van het verzet aan de bevrijding, …

Als partner van de tentoonstelling Bevrijd Brussels Libérée, van 4 september tot 3 november 2019 te bezoeken in de Brusselse Sint Gorikshallen, nodigt het CegeSoma je dan weer uit om aan de hand van vooral foto’s de bevrijding van Brussel te (her-)ontdekken. De vele vreugdetaferelen zijn alom bekend, maar deze cruciale dagen hielden ook moeilijke momenten in…

In de marge van al deze specifieke initiatieven rond 75 jaar Bevrijding, organiseert het CegeSoma dit najaar ook nog andere activiteiten die WOII als context hebben. Op 1 oktober 2019 wordt in het CegeSoma de Canvas-reeks ‘Kinderen van het verzet’ gelanceerd, op 3 oktober 2019 volgt een studiedag van het onderzoeksproject ‘TRANSMEMO’ (familieherinneringen over collaboratie en verzet) in de Senaat, in de loop van november (datum te bepalen) de organisatie van een ‘Dag van de jonge historici’ (jonge Masters die hun Masteronderzoek over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog voorstellen), op 22 november 2019 een studiedag rond Linked Open Data (beschrijvingen van WOII-foto's) en op 10 december 2019, eveneens in de Senaat, de voorstelling van een themanummer van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis naar aanleiding van 75 jaar geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en 50 jaar CegeSoma.

Intussen wordt er ook volop aan de nieuwe website van het CegeSoma gebouwd... Wordt vervolgd!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement