Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archieven op reis: “en route” naar Bouvignes!

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/04/2019 - Evenementen - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Namen

Begin april 2019 opende in het Maison du patrimoine médieval mosan in Bouvignes (Dinant) de tentoonstelling “Voyageurs, en route!” In deze tentoonstelling kruip je als bezoeker in de huid van een middeleeuwer, die je volgt naar zijn of haar bestemming: een handelaar, een non, een ambachtsman, een pelgrim, een soldaat, een edelvrouw, … Hun reizen over korte en lange afstand zijn gevuld met ontmoetingen en ontdekkingen van nieuwe voedingsmiddelen, materialen en technieken. Aan de hand van historische documenten, onder meer uit de Rijksarchieven te Gent en Namen, en voorwerpen verken je vanuit hun perspectief nieuwe horizonten.

De Rijksarchieven te Gent en Namen leverden een bijdrage aan deze tentoonstelling met drie bruiklenen. Uit het Rijksarchief te Gent vertrok een wel heel bijzonder stuk richting Bouvignes: het zogenoemde “memoriaal van Jehan Makiel”, het oudste papieren document van het land (1270-1275). Dit register, dat werd bijgehouden door een klerk van de graaf van Vlaanderen Gwijde van Dampierre, is uiteraard belangrijk omwille van de ouderdom van het papier, maar bevat bovendien interessante informatie in verband met de kosten die de graaf maakte voor de achtste kruistocht naar Tunis.

De documenten die werden uitgeleend door het Rijksarchief te Namen komen uit de oorkondenschat van de graven van Namen, die recent als “topstuk” werd geklasseerd door de Federatie Wallonië-Brussel. Het eerste document is de kopie van een akte van Jan I, graaf van Namen, op datum van 1 april 1325, waarmee hij vraagt om de goederen van Deense kooplui in beslag te nemen ter compensatie van de inbeslagname, in de haven van Kopenhagen, van de koopwaar van Liévin van Artevelde, burger van Gent. Het tweede stuk is een vonnis waarmee een onderdaan van de graaf van Namen, Willem II, op 18 juli 1394 veroordeeld wordt om een bedevaart te ondernemen. 

Zin om in de voetsporen van de middeleeuwers te treden? Dat kan nog tot 3 november 2019, van dinsdag tot en met zondag in het Maison du patrimoine médieval mosan, Place du Baillage 16, 5500 Bouvignes (Dinant). Een wetenschappelijke publicatie over de tentoonstelling is te downloaden via www.cahiersdelampmm.be.

Meer info over de expo.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement