Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Een derde termijn voor SATURN: nog 18 kilometer ‘Financiën-archief’ te gaan

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/01/2019 - Inventarisatie - Archiefbeheer - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

Op 1 februari 2019 startte de derde termijn van het SATURN-project. SATURN is een samenwerking tussen het Rijksarchief en de FOD Financiën met als doel het selecteren, inventariseren, verpakken en overbrengen van archieven van de FOD Financiën. De voorbije zes jaar verwerkten de medewerkers van SATURN liefst 18 strekkende kilometer archief. Ruim één derde van dat archief wordt bewaard en overgebracht naar het Rijksarchief, twee derde wordt vernietigd. Maar er ligt nog werk op de plank: zo’n 18,2 kilometer 'Financiën-archief' moet nog worden aangepakt door de mobiele archiefploegen Financiën. De FOD Financiën en het Rijksarchief bereikten daarom een akkoord voor de verlenging van het project voor een nieuwe termijn van drie jaar, tot maart 2022.

Het SATURN-project is een win-winsituatie. De FOD Financiën kan op een rationele manier omgaan met haar archief en voldoet aan de vereisten van de Archiefwet op een moment dat de administratie aan een hoog tempo centraliseert en gebouwen ontruimt. Het Rijksarchief beschikt over extra man-/vrouwkracht die specifiek wordt ingezet op de opsporing en ontsluiting van de waardevolle archieven van Financiën.

De afgelopen jaren bracht SATURN vanuit de centrale diensten van Financiën een aantal mooie bestanden binnen: het archief van de Stafdienst Personeel & Organisatie (met niet alleen personeelsdossiers en dienststaten, maar ook dossiers over incivisme bij de ambtenaren van Financiën tijdens WO II), het archief van de Koninklijke Munt van België (met archiefstukken die teruggaan tot 1830, over de eerste Belgische munten) en het archief van de dienst Internationale en Financiële Aangelegenheden (IEFA) van de Thesaurie.

Vanaf 2019 brengen we nog meer parels naar boven uit de kelders van de Thesaurie. Verder wacht er vier kilometer Hypotheekarchief in het gebouw aan de Regentschapsstraat op verwerking. Eerst moet echter het archief – dat zwaar aangetast is door schimmel – worden behandeld.

Vanuit de buitendiensten in Vlaanderen en Wallonië komt voornamelijk archief van de dienst Patrimoniumdocumentatie richting Rijksarchief. Sinds 2013 werden de archieven van 216 Registratiekantoren overgedragen (90% van het totaal), van 23 hypotheekkantoren (50% van het totaal), van 9 aankoopcomités (80% van het totaal) en van 38 Kadastercontroles (25% van het totaal).

Vanaf 2019 zet SATURN in op de archieven van Hypotheekkantoren en op Kadasterarchief, inclusief het rijke archief van de gewestelijke directies met kadasterplannen en basisdocumentatie.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement