Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van de Protestantse Kerk van Dour naar het Rijksarchief te Bergen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/09/2017 - Inventarisatie - Aanwinsten - Rijksarchief te Bergen

De Protestantse Kerk van Dour – een van de oudste van België – heeft eind augustus 2017 haar archief in bewaring gegeven bij het Rijksarchief te Bergen. Het archief wordt momenteel geordend en zal zo snel mogelijk voor onderzoek worden ontsloten.

In de 16e eeuw was Henegouwen een van de belangrijkste centra voor verspreiding van de protestantse reformatie. Vanaf 1565 verbleef in Dour bijvoorbeeld een van de oudste protestantse gemeenschappen van de Nederlanden. Ze bestaat vandaag nog steeds, ondanks de repressie uit het verleden waardoor talrijke protestanten emigreerden naar Engeland, Duitsland of de Verenigde Provinciën. Het was pas toen Jozef II in 1781 het Patent van Tolerantie afkondigde dat deze gemeenschap uit de clandestiniteit konden treden.

Het archief van de Protestantste Kerk van Dour werd in bewaring gegeven bij het Rijksarchief te Bergen. De waarde van het archief ligt onder meer in de uitzonderlijke ouderdom van de betrokken parochie, die overigens in 1839 medeoprichtster was van de eerste synode van Protestantse Kerken in België. De protestantse tempel van Dour uit 1827 is een van de oudste van België die nog steeds voor erediensten wordt gebruikt.

Het archief kan nog niet worden geraadpleegd omdat het eerst geordend en ontsloten moet worden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement