Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

80 kaarten van de Jointe voor de Betwiste Gebieden (17de-18de eeuw) online beschikbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/07/2017 - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

In 1740 richtte het centraal bestuur van de (Oostenrijkse) Nederlanden de Jointe voor de Betwiste Gebieden op. De Jointe moest de vele grensgeschillen met de buurlanden behandelen en daarvoor de nodige rechtstitels en documentatie verzamelen. De leden van de Jointe gingen daarvoor op zoek in de archieven  van de andere centrale instellingen zoals de Geheime Raad en de Secretarie van Staat en Oorlog. Het archief van de Jointe bevat een tachtigtal kaarten uit de 17e en 18e eeuw en deze zijn sinds kort online raadpleegbaar.

De grensgebieden uit de 18de eeuw zagen er heel anders uit dan die van vandaag. Het centrale bestuur in Brussel moest onderhandelingen voeren met het koninkrijk Frankrijk en met de Verenigde Provinciën, maar ook bijvoorbeeld met het prinsbisdom Luik, het hertogdom Bouillon, de abdijen van Saint-Hubert en Stavelot, het koninkrijk Pruisen en het keurvorstendom Trier.

In het archief van de Jointe zijn een tachtigtal kaarten uit de 17e en 18e eeuw terug te vinden. Het zijn kaarten van gebieden, dorpen en steden die op een bepaald moment het onderwerp uitmaakten van een grensgeschil.

Een verrassend voorbeeld is dat van Nieuwpoort. Het archief van de Jointe bevat heel wat kaarten van Nieuwpoort waarop het stroomgebied van de IJzer en het Houthulstbos te zien zijn: gebieden die in 1740 onmiskenbaar deel uitmaakten van de Zuidelijke Nederlanden, maar van 1678 tot 1713 grensgebied waren omdat de kasselrijen Veurne en Ieper toen deel uitmaakten van Frankrijk.

Meer info

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement