Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archives Portal Europe (APE): meer ‘content’, meer zichtbaarheid

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/01/2017 - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Het Rijksarchief in België is van bij de start een actieve partner van het Archives Portal Europe (APE) en nam in het voorjaar van 2016 enkele initiatieven om de verdere uitbouw van APE te ondersteunen. Sindsdien bleef het stil, wat allerminst betekent dat het archiefportaal stil bleef staan: het aantal ‘content providers’ ging crescendo en dankzij een nieuwe communicatieverantwoordelijke is APE meer en meer zichtbaar online.

Voor wie onze website en nieuwskanalen in het oog houdt, is het Europees archiefportaal geen onbekende meer: in maart 2016 organiseerden we samen met VVBAD een studiedag voor archiefinstellingen die hun archiefmateriaal via APE willen aanbieden, en nog in het voorjaar 2016 publiceerden we de vacature voor een communicatieverantwoordelijke  voor het archiefportaal op onze facebookpagina en op www.arch.be.

Sindsdien bleef het stil, wat allerminst betekent dat het archiefportaal stil bleef staan!

Op diverse fronten werd vooruitgang geboekt:

  • Het aantal ‘content providers’ ging crescendo. In november werden bijvoorbeeld alle inventarissen en archiefoverzichten van het Zwitserse Bundesarchiv succesvol opgeladen in APE. En heel recent ondertekenden 61 Vlaamse archiefdiensten de ‘Overeenkomst voor Content Providers’, met de intentie spoedig (lente 2017) archiefbeschrijvingen op te laden in het Europees archiefportaal (we houden u op de hoogte!).
  • Het portaal biedt intussen toegang tot meer dan 250 miljoen beschrijvingen van archiefbestanddelen, aangeleverd door bijna 7.000 archiefinstellingen.
  • Marta Musso, de nieuwe communicatieverantwoordelijke, levert fantastisch werk. Ze is heel actief op facebook en zet in op online promotie om de zichtbaarheid van APE te vergroten.
  • Het aantal nationale/federale archieven die de Stichting APEF kwamen vervoegen en een financiële bijdrage betalen, groeide in 2016 tot 17. Sinds 2016 kunnen ook andere archiefdiensten ‘associate’ worden van de Stichting APEF. Wie de voorwaarden wil kennen, kan een kijkje nemen op de website van de Stichting APEF, of contact opnemen met de voorzitter.

Voor zijn voortbestaan en verdere ontwikkeling is het archiefportaal immers volledig op eigen middelen aangewezen. De Stichting die het portaal beheert – Archives Portal Europe Foundation, kortweg APEF – is dan ook op zoek naar partnerships en subsidiemogelijkheden. Wie tips, suggesties of concrete voorstellen heeft voor samenwerkingsprojecten of fondsenwerving kan daarmee terecht bij Karin Van Honacker, verantwoordelijke Internationale Relaties van het Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement