Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Fiches met betrekking tot oorlogsschade aan ondernemingen en verenigingen (WOII) online raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/01/2017 - Digitalisering - Rijksarchief te Hasselt - Rijksarchief te Gent - Rijksarchief te Brugge - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

De dossiers oorlogsschade aan private goederen (Tweede Wereldoorlog) worden sinds 2015 volledig in het Rijksarchief bewaard. Om de toegankelijkheid van de dossiers te vergroten, werden de fiches die de verschillende series ontsluiten gedigitaliseerd. De fiches met betrekking tot oorlogsschade aan ondernemingen en verenigingen zijn intussen ook online raadpleegbaar.

De fiches, online te raadplegen via de zoekrobot van het Rijksarchief, geven toegang tot de dossiers die ingediend werden door (industriële) ondernemingen, abdijen, verenigingen,  sommige gemeentebesturen, scholen, etc.  Ook de fiches met betrekking tot de dossiers die werden ingediend door private personen zijn reeds gescand, in samenwerking met Familysearch, en ondergaan nu een kwaliteitscontrole. Van zodra ook deze fiches online staan, leest u het hier.

De dossiers Oorlogsschade worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier, uitgezonderd de reeksen Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, die respectievelijk in de Rijksarchieven te Hasselt, Gent en Brugge worden bewaard.

Lees meer

     

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement