Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De activiteitenverslagen van het Nationaal Hulp- en Voedselcomité (WOI) staan online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/12/2016 - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

In 1914, enkele dagen na de start van de Duitse bezetting van Brussel, richtte een groepje Belgische politici en financiers het Nationaal Hulp- en Voedselcomité op (NHVC). Het Comité ontving steun van de Amerikanen en kreeg vrij vlug een centrale plaats in het leven van miljoenen Belgen. Het stond onder meer in voor de verdeling van levensmiddelen en het toekennen van allerhande uitkeringen aan kinderen, werklozen, families van soldaten enz. Overal richtte het Comité magazijnen op die tijdens de bezetting miljoenen Belgen aan voedsel hielpen.

Het archief van het NHVC wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief en is al sinds 2009 ontsloten voor onderzoek, maar de activiteitenverslagen van het Comité konden tot nu enkel op papier worden geraadpleegd. Inmiddels zijn ze gedigitaliseerd en kunnen ze ook online via de zoekrobot worden ingekeken (nrs. 1-8 van de inventaris). Het gaat over acht boekdelen (in het Frans) uit de jaren 1919 en 1920 met massa’s statistieken, tabellen en socio-economische informatie over het leven in België tijdens Wereldoorlog I. Kortom, een eersterangsbron die u gratis online van thuis uit kan raadplegen.

  Klik hier om de activiteitenverslagen van het Nationaal Hulp- en Voedselcomité (WOI) online te raadplegen. (Opgelet: om toegang te krijgen tot onze archieven die online raadpleegbaar zijn, moet u zich eerst registreren.)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement