Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Themanummer BTNG: Country and Army in the Making. The Belgian Military in the Long Nineteenth Century

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/11/2016 - Publicaties - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

Wat betekent het om vandaag militaire geschiedenis te bestuderen? En waarom is dit belangrijk voor een casus zoals de Staat België, die lange tijd neutraal was en slechts een beperkte militaire slagkracht had? De twee jonge historici die fungeren als gastredacteurs van dit nieuwe themanummer, Nel de Mûelenaere en Josephine Hoegaerts, laten zien dat militaire geschiedenis ook voor België een bloeiend onderzoeksgebied is, met innovatieve en interdisciplinaire methodes.

De artikels in dit nummer bieden een nieuwe kijk op de organisatie en de gebruiken van het Belgische leger en tonen aan dat België, net als op andere domeinen, ook op het gebied van New Military History een interessant studieonderwerp vormt in een internationaal perspectief.

In de rubriek ‘Debat’ wordt aangetoond dat militaire geschiedenis belangstelling wekt bij het grote publiek en bij studenten geschiedenis. Met andere woorden: (Belgische) militaire geschiedenis is springlevend en is veel meer dan de geschiedenis van veldslagen!

Klik hier om naar de vernieuwde website van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis te gaan.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement