Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

‘Studies on Belgian History’: het Rekenhof doorgelicht

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/08/2016 - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Collega Geert Leloup, als archivaris verbonden aan de afdeling Toezicht & Advies van het Rijksarchief, verdedigde in 2013 met succes zijn doctoraat aan de UGent over de geschiedenis en het archief van het Rekenhof in de periode 1814-1939. Een licht herwerkte versie van dit doctoraat is nu gepubliceerd als tweede deel van de prestigieuze reeks Studies on Belgian History (SBH).

Toegegeven, het Rekenhof lijkt niet het meest interessante of boeiende onderwerp. De instelling behoort met zijn oprichting in december 1830 echter tot de oudste Belgische instellingen en bekleedt een uniek positie op het snijpunt van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Geert Leloup ontdekte bovendien tijdens zijn onderzoek dat de geschiedenis van het Rekenhof deze van België weerspiegelt en een aantal markante ontwikkelingen illustreert, zoals het verzet tegen koning Willem I, de strijd om Belgische onafhankelijkheid, de invoering van voor die tijd progressieve grondwettelijke bepalingen, de moeizame toepassing van die hooggestemde principes in de daaropvolgende decennia, de opkomst van en strijd om de macht tussen georganiseerde politieke partijen, de groeiende sclerose en zelfgenoegzaamheid van de politieke en ambtelijke elite eind 19de en begin 20ste eeuw, de sociale strijd voor de rechten van arbeiders en lagere ambtenaren, de opkomst van de socialistische partij, de taalstrijd van Nederlandstaligen, het alsmaar uitdijend en versplinterend overheidsapparaat, en, tot slot, het verschuivend evenwicht tussen wetgevende en uitvoerende macht.

De publicatie

Geert LELOUP, Non pas un pouvoir illusoire: Ontstaan, rol en (on)macht van het Belgische Rekenhof (1814-1939), Reeks Studies on Belgian History nr. 2, publicatienr. 5619, Algemeen Rijksarchief, 2016,
€ 29,95 (+ eventuele verzendingskosten).

De publicatie is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan worden besteld via publicat@arch.be.

Leestip…

… voor lezers die geïnteresseerd zijn in de Congolese financiën:
Geert Leloup, “Fait accompli”, de controversiële controle van de Congolese financiën (1885-1914), vorig jaar verschenen in het Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement