Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de familie de Wargny

Texte petit  Texte normal  Texte grand
24/08/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

In september 2014 schonk Marc de Wargny het archief van zijn familie aan het Algemeen Rijksarchief. In dit familiearchief ( 1670-1818) zitten grotendeels documenten die verband houden met de stamboom en de adelstand van de familie de Wargny, evenals twee fotoalbums.

De familie de Wargny is afkomstig uit het zuiden van het vroegere graafschap Henegouwen, meer bepaald uit het dorpje Gran Wargnÿ, vandaag Wargnies-le-Grand (Frankrijk).
Omstreeks 1325/1330 vestigde Jacques de Wargny zich in het noorden van het graafschap, in de buurt van Edingen. De daaropvolgende eeuwen waren vele leden van de familie de Wargny burgemeester, schepen en baljuw van Edingen, Lembeek en vooral Halle. Maar ook andere beroepen, activiteiten en functies komen in het familiearchief aan bod.

Het archief van de familie de Wargny is vrij raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief.

Inventaris

De inventaris kan gratis worden gedownload (is niet beschikbaar in papieren versie).

LEYDER Dirk, Inventaire des archives de la famille de Wargny (1670-1818), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 600, publ. nr. 5597, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement