Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

17 meter archief over de gemeente Krombeke ontsloten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/01/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Brugge

In 1938 ontving het Rijksarchief te Brugge 29 registers en 80 pakken zogenaamd oud archief van de  West-Vlaamse gemeente Krombeke.  In 1970 volgde een tweede overdracht, ditmaal van modern archief. In totaal gaat het om circa 17 meter archief, voortaan raadpleegbaar dankzij vier nieuwe inventarissen.

De heer, het leenhof, de schepenbank en de keure van Krombeke ([1521] 1594-1796)

 

Het archief van de heer, het leenhof, de schepenbank en de keure van Krombeke kreeg 2.316 archiefbeschrijvingen. De titel van de inventaris geeft meteen de bestuurlijke en juridische complexiteit weer van deze grensregio. Op het grondgebied van dezelfde parochie werd de macht gedeeld door de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke en de schepenen van de stad en kasselrij Veurne. De zogenaamde Keure van Krombeke was een enclave binnen de parochie die rechtsreeks werd bestuurd door de schepenen-keurheren van de kasselrij Veurne.

Het leeuwendeel van het archief heeft echter betrekking op de heerlijkheid Krombeke. Het archief van de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke is relatief volledig bewaard voor de 17de en 18de eeuw. Stukken ouder dan 1600 zijn nauwelijks bewaard.  Over nagenoeg alle taken en bevoegdheden van de schepenbank zijn sporen terug te vinden. De meest omvangrijke reeksen handelen over de organisatie van de fiscaliteit.

Genealogen zullen in deze inventaris zeker hun gading vinden. 170 procesdossiers uit de 17de en 18de eeuw werden ontsloten op naam van de partijen en het voorwerp van het geschil. Ook de tientallen staten van goed en rekeningen van nalatenschappen werden op naam ontsloten.

De Sint-Blasiusparochie en de armendis van Krombeke (1572-1829)

Het archief van de Sint-Blasiusparochie en de armendis van Krombeke maakt het onderwerp uit van een tweede nieuwe inventaris. De meeste stukken hebben betrekking op het beheer van onroerende goederen en het financieel beheer van kerk en dis tijdens de 17de en 18de eeuw. Een voorbeeld? De rekeningen van de kerkfabriek Sint-Blasius, vrijwel volledig bewaard voor de periode 1604-1829.  

De gemeente Krombeke (1797-1917) en het lokale Bureel van Weldadigheid ([1717] 1797-1915)

   

Het archief van de gemeente Krombeke bevat vooral stukken over financiën en fiscaliteit, bevolking en militie. Opvallend in dit archiefbestand is een gedetailleerd register van aankomst en vertrek van oorlogsvluchtelingen uit 1915.

Tot slot werd een kleine hoeveelheid archief van het Bureel van Weldadigheid beschreven in 77 inventarisnummers. Het gaat voornamelijk om stukken over het beheer van goederen, financieel beheer en stukken in verband met steunverlening.

De inventarissen

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van het 'Westland' of heb je genealogische roots in deze regio? Dan vind je in de volgende inventarissen ongetwijfeld aanknopingspunten voor je onderzoek:

 1. LAMBRECHT Thijs, Inventaris van het archief van de heer, het leenhof, de schepenbank van de heerlijkheid Krombeke en de keure van Krombeke ([1521] 1594-1796), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Brugge nr. 73, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.
  Publicatie 5546, ISBN 9789057468414, € 6,00 (+ eventuele verzendingskosten).
 2. LAMBRECHT Thijs, Inventaris van het archief van de Sint-Blasiusparochie en van de armendis te Krombeke (1572-1829), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Brugge nr. 74, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.
  Publicatie 5547, ISBN 9789057468421, € 4,00 (+ eventuele verzendingskosten).
 3. LAMBRECHT Thijs, Inventaris van het archief van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke ([1717] 1797-1915), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Brugge nr. 75, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.
  Publicatie 5548, ISBN 9789057468438, € 2,00 (+ eventuele verzendingskosten).
 4. LAMBRECHT Thijs, Inventaris van het archief van de gemeente Krombeke (1797-1917), Reeks Inventarissen Rijksarchief te Brugge 76, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015.
  Publicatie 5552, ISBN 9789057468476, € 2,00 (+ eventuele verzendingskosten).
   

De inventarissen zijn te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief te Brugge of kunnen worden besteld via publicat@arch.be. Via de links op de titels kan u de inventarissen ook gratis downloaden als pdf (via onze webshop).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement