Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Notariaat van Brussel ontsloten voor de 17de en 18de eeuw

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/12/2015 - Digitalisering - Aanwinsten - Rijksarchief te Brussel

In het Rijksarchief te Brussel wordt meer dan 2 km archief bewaard van honderden notarissen die actief waren in de Brusselse regio tussen de 16de eeuw en ruwweg 1940. Het probleem was echter dat je steeds de naam van de notaris en de datum van de akte moest kennen om iets te kunnen terugvinden over een persoon, een familie, of één van je voorouders. Dankzij de nota’s van Fernand de Jonghe d’Ardoye is daar nu verandering in gekomen.

De rijkdom van notariaatsarchief

Notarisakten handelen over testamenten, verkoopovereenkomsten, leningen, getuigenissen, huwelijkscontracten, boedelinventarissen, leercontracten, enz. Wie deze akten leest, komt direct in aanraking met de leefomgeving, de bezittingen en familierelaties van onze voorouders. Je ziet als het ware een wereld van enkele eeuwen geleden tot leven komen…

De nota’s van Fernand de Jonghe d’Ardoye

Burggraaf Fernand de Jonghe d'Ardoye (1911-1989) heeft decennia lang duizenden bundels uit het 17de-eeuwse, 18de-eeuwe en vroeg 19de-eeuwse Notariaat van Brussel doorgenomen. In zijn nota’s maakte hij beknopte samenvattingen van de akten die hij tegenkwam. Het gaat om referenties naar 73.913 notariële akten, bij elkaar gebracht in elf delen, samen goed voor meer dan 6.000 pagina's. Elk deel bevat een index op naam, een index op plaats, en voor Brussel ook namen van huizen en straten, functies, instellingen en beroepen.

Na zijn dood werden de nota’s bewaard bij de Association Royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique, gehuisvest in Brussel. Het Rijksarchief te Brussel heeft de toestemming gekregen van deze vereniging om deze nota’s te scannen en aan te bieden in de leeszaal.

Hoe kan ik ermee aan de slag?

De nota's zijn handgeschreven, maar verzorgd en helder gestructureerd. Hoe werkt het? De nota’s staan niet online, maar kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal van het Rijksarchief te Brussel. De indices in elk deel verwijzen naar een volgnummer van een akte. In de beschrijvingen van de akten staan deze volgnummers, de archiefreferentie van de bundel (aan te vragen in de leeszaal), de datum, folionummer of nummer van de akte, en een korte samenvatting, met vermelding van de namen van de betrokken personen.

Dankzij deze nota’s wordt het nu mogelijk om snel massa’s akten terug te vinden over individuen of families die tijdens het ancien régime in Brussel leefden. Genealogen kunnen op die manier hun stamboom uitbouwen tot een echte familiegeschiedenis!

Zijn er testamenten, boedelinventarissen of akten over de verdeling van erfenissen van jouw voorouders te vinden? Zoek het uit in het Rijksarchief te Brussel!

Lees ook

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement