Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief als actieve partner van de European Holocaust Research Infrastructure

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/03/2015 - Digitalisering - Publicaties - Evenementen - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - Algemeen Rijksarchief

Op donderdag 26 maart 2015 wordt in de Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities de portaalwebsite voorgesteld van de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). EHRI wordt uitgevoerd door een consortium van twintig organisaties – archieven, onderzoekscentra, musea – uit dertien landen. Het doel van dit ambitieuze project is het ondersteunen van Holocaust-onderzoek,  door middel van een online databank met informatie over duizenden archieven en andere bronnencollecties relevant voor dit type research.

Al van bij het begin was duidelijk dat samenwerking tussen EHRI en het project Bronnen voor de geschiedenis van de Joden in België (19de - 20ste eeuw) van het Algemeen Rijksarchief een logische stap zou zijn. Het eindproduct van het onderzoeksproject van het Rijksarchief – een omvangrijke archiefgids over het Jodendom en de Joodse bevolking – bevat immers een schat aan informatie over archieven en collecties die verband houden met de Holocaust in België. Om dubbel werk te vermijden – van des te groter belang in budgettair moeilijke tijden – sloten beide instellingen een overeenkomst.  Het Rijksarchief is sindsdien één van de cooperating institutions and projects van EHRI.

De (inter)nationale samenwerking tussen beide projecten is een schoolvoorbeeld van een win-win partnerschap. Gertjan Desmet en Pascale Falek Alhadeff, de projectmedewerkers van het Rijksarchief, trokken van september 2011 tot december 2014 het land rond op zoek naar relevante archieven voor hun bronnengids. In overleg met de Belgische verantwoordelijken van EHRI (Veerle Vanden Daelen en Dirk Luyten van het CEGESOMA) werden vervolgens de gedetailleerde beschrijvingen van Holocaust-gerelateerde archieven geselecteerd voor invoer in de EHRI-databank. Uit de collecties van het Rijksarchief noteren we bijvoorbeeld de archieven van de Brüsseler Treuhandgesellschaft en de Verwaltung des Jüdischen Grundbesitzes in Belgien – twee organisaties die betrokken waren bij het plunderen van de bezittingen van de Joden in ons land.

Door de prestigieuze EHRI-portaalsite kan het Rijksarchief een groter, internationaler publiek bereiken. EHRI kan op zijn beurt dankzij het Rijksarchief uitpakken met een nagenoeg volledig overzicht van Holocaust-archieven in ons land. Zo wordt België op dit vlak één van de best gedocumenteerde landen! De meerwaarde van deze samenwerking uitte zich ook o.a. in de uitwisseling van IT-knowhow, methodologie, best practices, enzoverder.

De archiefgids Bronnen voor de geschiedenis van de Joden in België (19de-20ste eeuw) - Sources pour l'histoire des populations juives et du judaïsme en Belgique  (19-20e siècles) is binnenkort verkrijgbaar. Via deze website, de nieuwsbrief en de Facebook-pagina van het Rijksarchief blijft u op de hoogte van de verschijningsdatum.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement