Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van het kasteel Belle-Maison te Marchin is ontsloten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/02/2015 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Luik

Begin 2015 verscheen de inventaris van het archief van het kasteel Belle-Maison te Marchin (1451-1916), dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Luik.

Marchin, gelegen nabij het kasteel van Modave, was tijdens het ancien régime een allodiale heerlijkheid van het prinsdom Luik. Het hing dus niet af van de prins-bisschoppen van Luik, noch van de graven van Namen of van Moha. Informatie over de geschiedenis van het kasteel van Marchin vóór de tweede helft van de 17de eeuw is niet voorhanden. Wel staat vast dat tussen 1726 en 1734 een nieuw kasteel werd opgetrokken naast het oude.

Het archief van het kasteel Belle-Maison te Marchin beslaat de periode 1451-1916 en wordt bewaard in het Rijksarchief te Luik. De documenten gaan voornamelijk over het beheer van de talrijke landerijen, weilanden en huizen van de heer van Marchin en de cijns, renten en taksen die werden geheven in natura of in geld.

Het archief bevat ook heel wat boekhoudkundige stukken en documenten i.v.m. de diensten die door arbeiders en ambachtslieden werden geleverd bij de bouw en inrichting van het nieuwe kasteel aan het eind van de 17de eeuw. Het archiefbestand is ook zeer waardevol voor al wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van de plaatselijke instellingen tijdens het ancien régime.

Eveneens vermeldenswaardig is dat het archief documenten bevat over de heerlijkheid Yernée en het patronaat Otreppe (eigendommen van François-Pontian d’Harscamp en zijn echtgenote) en een aantal persoonlijke documenten (testamenten, briefwisseling, boekhoudkundige en gerechtelijke stukken) van de latere eigenaars van de heerlijkheid of van het kasteel van Marchin, evenals van de aangetrouwde families Coppin de Conjoux, Uten en Piret du Châtelet. Ook enkele persoonlijke documenten van de familie Robiano, de huidige eigenaars van het kasteel, kunnen worden teruggevonden in het archief.

Het archief (12 strekkende meter in totaal) is vrij raadpleegbaar.

   

 

De inventaris

De papieren versie van de inventaris is te koop in het Rijksarchief te Luik en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be. U kan de inventaris ook gratis downloaden in pdf-formaat.

DRUEZ Laurence, Inventaire des archives du château de Belle-Maison à Marchin (1451-1916), reeks Inventarissen Rijksarchief te Luik nr. 132, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015 (96 blz.).
Publicatie 5429, € 6,00  (+ eventuele verzendingskosten).

Het Rijksarchief te Luik bewaart eveneens het archief van het kasteel van Modave. Dit archiefbestand werd in 2001 geïnventariseerd door Bruno DUMONT (publ. 3605 - € 31,00 + eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement