Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Sinterklaas in het Rijksarchief te Gent

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/12/2014 - Evenementen - Divers - Rijksarchief te Gent

Een archivaris van het Rijksarchief te Gent die in het kader van een onderzoeksproject opzoekingen deed in het oud archief van de Gentse Sint-Niklaaskerk, vond in het voorjaar van 2014 een mooie tekening van de Sint!

Rijksarchief te Gent, Archief van Sint-Baafs en Bisdom Gent, Vreemde archieven, serie SN, nr. 105. 

De Gentse Sint-Niklaaskerk: een stukje Sint-geschiedenis...

Door de toewijding van de kerk aan Nicolaas van Myra (een typisch fenomeen vanaf de 12de eeuw, na de overbrenging uit Turkije van de relieken van de heilige naar het Italiaanse Bari) werd het patroonsfeest gevierd op 6 december. De twee pastoors van de parochie kregen aan het begin van de 16de eeuw elk jaar een nieuw paar handschoenen naar aanleiding van dit feest. Dezelfde dag werd het beeld van de heilige door vier priesters in een processie rondgedragen, waarna een mis werd gevierd in de mooi versierde kerk, opgeluisterd door muzikanten.

De Gentse Sint-Niklaaskerk werd ook wel de kerk van de broederschappen en ambachten genoemd, omwille van het grote aantal lekengenootschappen dat er zijn kerkelijke feesten vierde. Nicolaas was onder meer de patroonheilige van de zeelieden en handelaars, waardoor o.m. de gilde van de meerseniers of kleinhandelaars zich sterk met de kerk identificeerde.

Het boek van Sinterklaas

Eerder dook in het Rijksarchief te Gent ook al het boek van Sinterklaas op!

De Heilige Man vergat midden jaren dertig zijn boek tijdens een bezoek aan de kinderen van de oefenschool van de Rijksnormaalschool van Gent. Moest de brave man dringend naar een andere afspraak, was Zwarte Piet verstrooid, werd Slecht Weer Vandaag ongeduldig?

Jammer voor de Sint, maar een geluk voor het onderzoek! Zo komt u te weten dat Sinterklaas zijn berispingen, zijn loftuitingen en al zijn tussenkomsten volledig uitschreef, met vulpen uiteraard. En dat Hij een voorloper was op het gebied van recyclage. Hij gebruikte namelijk een oud klasregister als boek.

Het archief van de Rijksnormaalschool, waarin het boek werd teruggevonden, werd in 2008 geïnventariseerd. In dit archief zijn behalve over de organisatie, wat bij schoolarchieven heel gebruikelijk is, ook veel stukken terug te vinden die ons over het didactische en pedagogische aspect van de school informeren.

De inventaris van het archief van de Rijksnormaalschool is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan worden besteld via publicat@arch.be:

  • ACKEN Davinia, CARNIER Marc, Inventaris van het archief van de stedelijke normaalafdeling te Gent (1868-1880), van de rijksnormaalschool te Gent (1880-1996), van de rijksnormaalschool te Brugge (1879-1888) en van de entente van de rijksscholen in het Gentse (1966-1988), Inventarissen Rijksarchief te Gent 75, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2008.
    Publicatie 4668, € 4,00.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement