Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Een onuitgegeven bron over de geschiedenis van Ciney en omgeving, 16de-17de eeuw

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/11/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Aanwinsten - Rijksarchief te Namen

In november 2006 verwierf het Rijksarchief te Namen een aantal perkamenten en papieren kopieën met akten over familiebezittingen in verschillende dorpen in Ciney en omgeving. De plaats die het meest wordt vermeld is Sovet, maar de akten verwijzen ook naar bezittingen in Biron, Halloy, Braibant en Achêne. Enkele bijhorende akten gaan over bezittingen gelegen in de wijk Outremeuse te Luik, met name in het gehucht Sock. Het archief verwijst ook uitdrukkelijk naar de familie Tabollet, die in de 16de en 17de eeuw sterk betrokken was bij het bestuur van de stad Dinant.

Het archief bevat 67 perkamenten akten, waarvan de zegels soms beschadigd of fragmentarisch zijn, naast 7 papieren kopieën van akten en een bijhorend artikel met een loshangend zegel, een omslag en een papieren fragment. In totaal betreft het 50 strekkende centimeter documenten die werden gevormd tussen 1498 en 1737. Het hoofdbestanddeel van het archief dateert echter uit de 16de en het begin van de 17de eeuw.

Het oudste perkament (1498) uit het bestand is een verpachtingsakte die werd verleden voor de schepenbanken van Ciney, Halloy en Braibant. Met deze akte verpachtte een zekere Jean, deken en kanunnik van Onze-Lieve-Vrouw te Hoei en bijgenaamd de Timmerman, aan Antoine Saignis de Halloy bezittingen die hem waren geschonken door Jean Platton de Halloy en die hadden toebehoord aan wijlen Colignon Saignis. Het ging om een huis, een schuur, een stal, een tuin, grasland, gronden, hagen, bossen en een visvijver te Halloy en omgeving.

De inventaris van dit archief kan worden geraadpleegd in de leeszaal van het Rijksarchief te Namen. Het Algemeen Rijksarchief zal de inventaris in 2015 publiceren.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement