Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

'Kunst onder toezicht'

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/11/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Vanaf 1945 ijverde de Belgische regering voor een nauwer toezicht op de kunsthandel. Daartoe werden controles verricht op de import, circulatie en export van schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten, geelkoperwerk en meubelen, daterend van voor 1801. Deze taak werd toevertrouwd aan een speciaal opgerichte Dienst voor Controle van de Uitvoer en Circulatie van Kunstwerken. De archieven van deze dienst, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, zijn geïnventariseerd.

Het archief van dit orgaan (1945-1955) is grotendeels samengesteld uit controledossiers inzake verhandelde kunstwerken, die inzicht bieden in de naoorlogse kunstmarkt. De inventaris van het archiefbestand is het resultaat van een vlotte samenwerking tussen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (waar het archief tot 2013 werd bewaard) en het Algemeen Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement