Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de Raad van Vlaanderen: inventaris online en gebruikersgids te koop

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/09/2014 - Inventarisatie - Digitalisering - Publicaties - Rijksarchief te Gent

Sinds 2014 is de inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het graafschap Vlaanderen, integraal online raadpleegbaar. Daarnaast werd door het Rijksarchief te Gent een gebruikersgids opgesteld die u op weg helpt bij opzoekingen in dit enorme bestand.

Het Rijksarchief te Gent bewaart het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het graafschap Vlaanderen. Zowel het archiefbestand zelf als de inventaris zijn bijzonder omvangrijk. Archivaris Jan Buntinx werkte in het midden van de 20e eeuw meer dan dertig jaar aan de inventarisatie van het bestand, met negen boekdelen tot gevolg. De omzetting van die inventaris naar een online, doorzoekbare versie was een huzarenstukje, waaraan jaren met vereende krachten werd gewerkt.

Speciaal voor de online versie kreeg de inventaris ook een nieuwe inleiding, met focus op de geschiedenis van de Raad en van het archiefbestand, maar ook met verwijzingen naar literatuur en naar verwante archieven.

Het archief van de Raad van Vlaanderen is inhoudelijk enorm rijk. Jammer genoeg is zoeken in dit archiefbestand niet altijd zo evident. Het bevat veel specifieke rechtstermen (‘enkwest’, ‘tripliek’, ‘solutiën’, …). Ook de ingewikkelde gerechtelijke procedures, de eigenheid van en samenhang tussen types archiefstukken en reeksen registers maken voorkennis soms noodzakelijk.

Die voorkennis is nu te vinden in een Gids voor de gebruiker. De inleiding ervan bestaat uit een korte introductie tot de geschiedenis van de instelling en haar archief, en een literatuurlijst met verwijzingen naar hulpinstrumenten zoals gespecialiseerde woordenboeken. De eigenlijke ‘Leidraad voor de gebruiker’ bevat vervolgens een stappenpatroon waarin de verschillende procedures van de Raad aan bod komen, inclusief verwijzingen naar de bijhorende archiefreeksen en - ter verduidelijking - enkele uitgewerkte procedureschema’s. De gids wordt afgesloten met thematische zoektips en een index op trefwoorden.

De inventaris en de gebruikersgids

J. Buntinx, Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen (bewaard in het Rijksarchief te Gent), 9 dln., 1964-1979. De integrale inventaris is enkel online beschikbaar. De referenties van de papieren versies van de 9 verschillende delen vindt u in onze webshop.

J. VERFAILLIE, Het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795): Gids voor de gebruiker, Reeks Gidsen nr. 86, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014.
Publicatie 5356, € 8,00 (+ eventuele verzendingskosten).

De gebruikersgids is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en in het Rijksarchief te Gent. U kan ook bestellen of meer inlichtingen vragen via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement