Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Premonstratenzers in het archief

Dubbellezing in het Rijksarchief te Leuven

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/11/2018Rijksarchief te Leuven: Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Onthaal vanaf 18.30u.

Tarieven: Gratis toegangContact : rijksarchief.leuven@arch.be - (+) 32 16 26 74 76

Het Rijksarchief te Leuven herbergt uitgebreide archiefbestanden die uitnodigen tot verdere studie van de geschiedenis van de premonstratenzers. Tijdens deze lezingenavond in het Rijksarchief te Leuven op vrijdag 30 november 2018 worden een aantal bijzondere archiefstukken uit het depot gehaald. Tijdens twee lezingen wordt aansluitend de geschiedenis van de Parkabdij en van de abdij van Grimbergen onder de loep genomen.

In 2020 zal het 900 jaar geleden zijn dat de norbertijnen ontstonden. Deze orde van reguliere kanunniken gaat terug op de heilige Norbert, die in het Noord-Franse Prémontré een kloostergemeenschap stichtte. Vrij vroeg kwamen de norbertijnen of premonstratenzers naar Brabant. In 1124 stichtten ze de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Vandaaruit werden kanunniken naar de dochterkloosters van Tongerlo en Averbode gezonden. De abdij van Grimbergen ontstond in 1128 en de Parkabdij te Heverlee het daaropvolgende jaar.

Tijdens de lezingenavond in het Rijksarchief te Leuven op vrijdag 30 november 2018 worden een aantal bijzondere archiefstukken uit het depot gehaald. Sommige stukken kan je eenvoudigweg bewonderen, andere documenten nodigen uit tot verdere studie. Want ondanks veel publicaties liggen nog heel wat onderzoeksmogelijkheden open voor historisch geïnteresseerden.

Deze avondlezingen vormen tevens de opmaat voor de studiedag “Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in middeleeuws Brabant: een Aggiornamento”. Dit 27e Signumsymposium heeft daags nadien, op zaterdag 1 december 2018, plaats in de Parkabdij.

 

Programma

18.30u – Onthaal

19.00u – Welkomstwoord en toelichting collecties Rijksarchief te Leuven

Marc Carnier (Rijksarchief)

19.15u – De Prinsen van Park. Een bescheiden abdij met grote abten

Historicus Janick Appelmans (redactiesecretaris Signum) vraagt zich af hoe de prelaten van de middelgrote Parkabdij van de 15e tot de 17e eeuw zo nadrukkelijk hun stempel konden drukken op de Brabantse geestelijkheid. Daarbij beschouwt hij de Parkabdij binnen het landschap van de premonstratenzer- en andere statenabdijen in het hertogdom Brabant.

20.00u – De abdij van Grimbergen in de 18e eeuw

De abdij van Grimbergen kende aan het einde van het ancien régime een opmerkelijke bloeiperiode. Dankzij een doorgedreven studie van het bronnenmateriaal, gekoppeld aan een grondige kennis van de Brabantse abdijen in de Nieuwe Tijden, is historicus Jaak Ockeley (voorzitter Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel vzw) de geknipte persoon om de vele facetten van deze periode te belichten.

20.45u – Vragen en debat


Praktisch

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement