Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de aankoopcomités van vastgoed in Namen (1901-2001)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/07/2023 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Namen

Wanneer het gaat over de geschiedenis van een perceel of een vastgoed wordt meestal onmiddellijk gedacht aan bronnen zoals notariaats- of gemeentearchief. Ook de archieven van de Patrimoniumdocumentatie, zoals die van het Kadaster, de Registratie of de Hypotheken, zijn logische bronnen. Maar er zijn nog andere archiefreeksen van de Patrimoniumdiensten die een waardevolle aanvulling kunnen betekenen voor dit soort onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het archief van de Aankoopcomités, recent geïnventariseerd voor de regio Namen.

De aankoopcomités voor vastgoed zijn overheidsinstellingen die sinds 1929 instaan voor de onteigening en verwerving van vastgoed voor rekening van de Staat.  

De archieven van deze comités zijn zeer interessant voor historisch onderzoek naar stedelijke renovatie- en ontwikkelingsprojecten, onteigeningen voor grote werven zoals autosnelwegen of binnenvaart, verwerving van gebouwen voor de Staat, projecten voor sociale huisvesting, enz.  

In 2014 werd 800 strekkende meter van dergelijke archieven overgebracht naar het Rijksarchief Bergen. Ze werden eerst grondig verwerkt door het SATURN-team. Daarna werden de archiefbestanden van de aankoopcomités van Charleroi, Bergen, Neufchâteau, Namen en Luik overgebracht naar de Rijksarchieven van de betrokken ambtsgebieden, waar ze vervolgens werden geïnventariseerd. De dossiers zijn raadpleegbaar mits onderzoekstoelating van de betrokken vestiging van het Rijksarchief.

      

De inventaris

De inventaris is raadpleegbaar via onderstaande links.

ALEXIS Gauthier, Inventaire des archives du Comité d’acquisition d’immeubles de Namur (1901-2001), reeks Inventarissen Rijksarchief te Namen nr. 226, publicatie nr. 6381, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2023, gratis (enkel in elektronische versie).

  

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement