Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Tweede nummer van de “Revue d’Histoire liégeoise” verschenen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/09/2022 - Publicaties - Rijksarchief te Luik

Het tweede nummer van de 'Revue d'Histoire liégeoise' is zojuist verschenen. Het tijdschrift, dat een jaar geleden werd opgericht, publiceert over de geschiedenis van het Land van Luik, in de ruimste zin van het woord. Ontdek de inhoud van het nieuwe nummer!

Het tweede nummer van de 'Revue d'Histoire liégeoise' bevat de volgende 5 artikels:

 1. Per solempnem commutationem : 1227, Saint-Trond de Metz à Liège (Kevin SCHMIDT)
  In 1227 sloot de bisschop van Metz een akkoord met zijn ambtgenoot in Luik om domeinen die ver verwijderd waren van hun bisschoppelijke centra te ruilen: Saint-Trond voor Metz en Maidières (Meurthe-et-Moselle) voor Luik. Dit akkoord wijzigde de grenzen van het Prinsdom Luik in grote mate.
 2. Le vol des femmes dans les actes notariés liégeois des XVIIe et XVIIIe siècles : entre défense de l’honneur et régulation sociale (Aurore DRÉCOURT)
  Tijdens het ancien régime fungeerde de notaris als tussenpersoon bij pogingen om zuiver particuliere en gerechtelijke conflicten te regelen. In notarisakten zijn heel wat gevallen van vrouwelijke dieven terug te vinden, die licht werpen op sociale reguleringsprocessen die verschillen van de rechtsgang.
 3. François-Charles de Velbrück et la diplomatie : la souveraineté princière à l’épreuve de la France (Antoine LECLERE)
  De internationale positie van het Prinsdom Luik lijkt steeds meer verscheurd tussen de francofilie van Velbrück en het eeuwenoude lidmaatschap van het Heilige Roomse Rijk. Hoe evolueert de soevereiniteit van het Prinsdom Luik buiten zijn grondgebied? Wat waren de gevolgen voor de besluitvaardigheid van de prins-bisschop? Welke gevolgen had dit voor de diplomatieke en politieke instellingen van Luik?
 4. Des chemins aux chaussées : (re)penser, construire et entretenir les voies de communication terrestres dans la Principauté de Liège de 1748 à 1789 (Alexandre SMITZ)
  Analyse van het ontstaan, de ontwikkeling en de diplomatieke evolutie van het wegennet dat het Prinsdom doorkruist, en van de complexiteit van het Luikse wegenbeheer, met aandacht voor de politieke actoren, de evolutie van dit beheer, de financiering en het kostbare onderhoud ervan.
 5. Paul Harsin. Sortir l’histoire liégeoise de l’ornière (1928) (Vincent GENIN)
  Paul Harsin is een historicus met een gigantisch
  œuvre, die niet gewend is aan schrijfstrategieën om zichzelf te positioneren, en wiens zeer discrete nalatenschap in contrast staat met een activiteit en een moderniteit die ons uitdagen.

De Revue d'Histoire liégeoise, een gezamenlijke uitgave van het Rijksarchief en de vereniging Celida, is voor € 20,00 te koop in het Rijksarchief Luik of kan besteld worden via celida@arch.be (+ € 6,00 verzendkosten). Ook het eerste nummer is nog verkrijgbaar.

Wil je een tekst voorleggen aan de redactie? Neem dan contact op met Laetizia Puccio of Bernard Wilkin.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement