Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van rechtsvoorgangers van de OCMW’s van Blankenberge en Damme ontsloten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/01/2022 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Brugge

Twee recente inventarissen maken nieuw onderzoek mogelijk naar de sociaaleconomische geschiedenis van Blankenberge en Damme en hun respectievelijke deelgemeenten in de 18de, maar vooral in de 19de en 20ste eeuw.

Blankenberge

De inventaris van het archief van de rechtsvoorgangers van het OCMW van Blankenberge (periode 1868-1969) ontsluit in totaal 17,5 strekkende meter archief van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen, het Bureel van Weldadigheid, het Prinses Elizabethziekenhuis en de Commissie van Openbare Onderstand van Blankenberge. Ook het archief van de Commissie van Openbare Onderstand van Uitkerke, de gemeente die in 1971 bij Blankenberge gevoegd werd, wordt in deze inventaris beschreven.

De meerderheid van de archiefdocumenten gaat over het financieel beheer en het goederenbeheer. In het archief van het Prinses Elizabethziekenhuis nemen de stukken over verschillende bouwcampagnes een belangrijke plaats in. Specifiek voor Uitkerke zijn in het bijzonder de documenten over de burgerlijke steunverlening tijdens de Tweede Wereldoorlog interessant.

Damme

De inventaris van het archief van de rechtsvoorgangers van het OCMW van Damme (periode 1734-1979) maakt op zijn beurt 39 strekkende meter archief toegankelijk, overwegend uit de 19de en 20ste eeuw. Al deze stukken werden in 2015 door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Damme in bewaring gegeven bij het Rijksarchief. Slechts enkele documenten dateren uit de 18de eeuw en behoren tot het archief van de Armendis van Damme.

De andere archiefvormers waarvan in deze inventaris archief beschreven is, zijn de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Damme, en de Burelen van Weldadigheid en de Commissies van Openbare Onderstand van Damme, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke en Sijsele. Belangrijke reeksen zijn de notulen van de beraadslagingen van de bestuursorganen van de genoemde instellingen, en de reeksen begrotingen en rekeningen. Documenten die specifiek over de ondersteuning van behoeftigen gaan, zijn voornamelijk bewaard voor het Bureel van Weldadigheid van Damme en de COO’s van Damme en Sijsele. Bijzonder zijn ook de archiefdocumenten over de ondersteuning van burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog door de COO’s van Damme, Moerkerke en Sijsele.

 

De inventarissen

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement