Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Web expo - Metis. Archief, herinnering en identiteit

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/10/2021 - Onderzoek - Divers - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Deze virtuele tentoonstelling wil een blik werpen op de stand van het onderzoek in het kader van het project “Resolutie-Metissen” en de voornaamste archiefbronnen tonen waarmee de onderzoekers aan de slag gaan. Zo wil het onderzoeksteam bijdragen tot een grotere bewustwording rond deze miskende geschiedenis en bovenal recht doen aan de erkenningsstrijd van de metissen en de individuele en collectieve acties die hieraan hebben bijgedragen.

Op 29 maart 2018 nam het parlement unaniem een resolutie aan “over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest”. Dit was het resultaat van een lange erkenningsstrijd van de metissen en hun nakomelingen. Op 4 april 2019 bood premier Charles Michel namens de regering excuses aan "aan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en hun families voor het onrecht dat hen werd aangedaan". De regering betuigde ook haar "diepste medeleven aan de Afrikaanse moeders bij wie de kinderen werden weggerukt".  

Uit deze resolutie vloeide het onderzoeksproject “Resolutie-Metissen”, dat werd ondergebracht bij het Rijksarchief. Dit project wil licht werpen op de segregationistische praktijken waar metissen tijdens de koloniale periode het slachtoffer van waren en hun individuele en collectieve geschiedenis reconstrueren. 

Deze web expo heeft niet de ambitie om de geschiedenis van de metissen in al haar complexiteit uit de doeken te doen. Wél wordt een inkijk aangereikt in het lopende onderzoek en de uitdagingen waarmee de onderzoekers zich geconfronteerd zien. Vijf thema’s die elk een ander licht werpen op de discriminerende behandeling van metissen sinds het begin van de Belgische aanwezigheid in Centraal-Afrika, vormen de kapstok van de web expo.

De getoonde archiefdocumenten plaatsen een schijnwerper op individuele en collectieve verhalen. Hiermee wil deze tentoonstelling bijdragen aan de erkenning van de metissen en hun geschiedenis. Tegelijkertijd is er de ambitie om de kennis over een pijnlijke en miskende bladzijde uit de koloniale en postkoloniale geschiedenis te verbeteren. 

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement