Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Index op Heraldisch Fonds online raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/10/2021 - Onderzoek - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

In 2018 droeg de FOD Buitenlandse Zaken zijn Heraldisch Fonds over aan het Algemeen Rijksarchief: 60 meter overheidsarchief uit het ancien régime, razend interessant voor genealogen. Nu de index op dit fonds online staat, wordt het veel eenvoudiger om dit archief te raadplegen.

Het Heraldisch Fonds bestaat uit authentieke bewijsstukken van de Heraldische Kamer en van het college van experten (de herauten) inzake adelstand en heraldiek. De registers die verband houden met de bevoegdheden die ze zowel bij geschillen als daarbuiten uitoefenden, vormen een concreet voorbeeld van de stukken die je in dit bestand terug kan vinden. Ook attesten i.v.m. adelstand, wapenschilden, burgerlijke stand, enz. en resultaten van opzoekingen die in deze context werden gedaan, zijn in het bestand terug te vinden.

Toegang tot dit vrij raadpleegbare archief, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, werd echter bemoeilijkt omdat daarvoor een index moest worden gebruikt die enkel in de leeszaal kon worden ingekeken.

Deze procedure behoort voortaan tot het verleden. De index is nu volledig online te raadplegen, zodat opzoekingen van thuis uit gestart kunnen worden. Na een online verkenning van het bestand kan je de documenten die je wil raadplegen voortaan rechtstreeks aanvragen in de leeszaal.  

   

 

Hoe online deze index raadplegen?

Om toegang te krijgen tot de archieven van het Rijksarchief die online raadpleegbaar zijn, moet je je eerst registreren. Vervolgens kan je via de rechtstreekse link hieronder naar de index in kwestie.

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement