Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van de landmetersfamilie de Bersacques online raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
23/07/2021 - Onderzoek - Inventarisatie - Digitalisering - Rijksarchief te Kortrijk - Rijksarchief te Doornik

Het archief van de familie de Bersacques, bewaard in het Rijksarchief Kortrijk, is uniek in de Lage Landen. Verschillende leden van deze familie waren vanaf de tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw actief als landmeter. De opmetingsverslagen, kaartontwerpen, … uit dit archief brengen in hoofdzaak (Zuid-)West-Vlaanderen in kaart, maar ook delen van Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk.

De bekendste telg van deze landmetersfamilie is ongetwijfeld Louis de Bersacques, die als gezworen landmeter van de kasselrij Kortrijk een monopolie verwierf op het maken van kaarten in deze regio.

In het familiebedrijfsarchief vinden we voornamelijk opmetingsverslagen terug, maar ook ontwerpen van kaarten, waarvan de definitieve versie vaak niet bekend is. De 1.610 gedigitaliseerde archiefstukken komen allemaal uit de periode 1578-1744. Ze hebben voornamelijk betrekking op (Zuid-)West-Vlaanderen, maar ook op delen van Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement