Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Reis naar het Brugge van de 15de eeuw

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/07/2020 - Onderzoek - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Goed nieuws voor mediëvisten: de gedigitaliseerde stadsrekeningen van Brugge (1406-1787) staan online! En dit is maar een begin. In de loop van het najaar hopen we de meeste stadsrekeningen uit het archief van de Rekenkamer online te brengen. Ook voor onder meer Henegouwen, Brabant en Luxemburg zijn er interessante reeksen in de aanbieding. Wordt vervolgd.

Het gaat om de nummers 32.461-33.008 uit het archief van de Rekenkamers in het Algemeen Rijksarchief. Het behoeft geen commentaar dat dit een eersterangsbron is voor de geschiedenis van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brugge. Zoals vele andere (vooral Vlaamse) steden diende Brugge zijn rekeningen voor te leggen aan de centrale Rekenkamer. Dat heeft geleid tot het ontstaan van een mooie reeks van meer dan 500 boekdelen. 15de-eeuws Brugge: een ideale reisbestemming!

Doorwinterde historici en heemkundigen weten dat stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten over het economische en culturele leven in de stad. Ook voor disciplines als historische taalkunde of militaire en milieugeschiedenis hebben stadsrekeningen heel wat te bieden. Interessant is vooral dat vele inkomsten en uitgaven (voor stadswerken, zitpenningen, schuttersfeesten, processies, enz.) elk jaar terugkomen en bijgevolg studie over een lange periode mogelijk maken.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement