Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Kunsthistorici opgelet! Verzameling notities van kunsthistoricus Joan Nica raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/07/2020 - Aanwinsten - Divers - Rijksarchief te Brussel

De voorbije decennia legde kunsthistoricus Joan Nica met veel liefde en geduld een indrukwekkende verzameling notities aan, met referenties naar archiefdocumenten over kunst en kunstenaars uit het Brussel van de 16de tot de 18de eeuw. En hij stelt zijn notities nu ter beschikking van het publiek! Ze zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Brussel (Vorst): 6.832 pagina’s, ingebonden in 17 delen. De referenties in de nota’s van Joan Nica vormen een unieke toegang op het Brusselse notariaat van de 16de, 17de en eerste helft van de 18de eeuw. 

Een groot deel van deze gegevens zijn ontleend aan het notariaat van Brussel. Dat is belangrijk, omdat er voor het notariaat geen enkele gedetailleerde archieftoegang bestaat. Onderzoekers beschikken enkel over een lijst van notarissen en een chronologische lijst van hun minuten. Wie een document zoekt over een bepaalde persoon of familie, kan alleen maar beginnen bladeren… Maar het notariaat in Brussel beslaat zo'n 3 km archief en bevat de protocollen van bijna 1500 notarissen, actief tussen de 16de en de late 20ste eeuw.

De Verzamelde kunsthistorische gegevens van Joan Nica bevatten o.a. biografische gegevens over talloze kunstenaars, kunstambachtslieden, kunstverzamelaars, edellieden, clerici en kooplieden, maar ook over instellingen zoals kerken, kloosters of ambachten. Naast de referenties naar de akten, maakte hij ook vele transcripties van akten, die integraal zijn opgenomen. Deze nota’s zullen ongetwijfeld een belangrijke stimulans betekenen voor het onderzoek naar de (kunst)geschiedenis van Brussel, een domein waar nog heel veel kan gebeuren.

  • Joan Nica, Verzamelde kunsthistorische gegevens. Kunsthistorische gegevens ontleend aan de archieffondsen en schriftverzamelingen van het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek van België, het Rijksarchief te Brussel en het Stadsarchief van Brussel, Vilvoorde, 2020.

De notities zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Brussel (Vorst). We bekijken nog hoe we ze ook digitaal toegankelijk kunnen maken.

De nota’s van Joan Nica vormen een mooie aanvulling op de nota’s De Jonghe d’Ardoye, ook raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Brussel, die een toegang bieden op zo’n 73.000 notarisakten.

    

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement