Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Maak kennis met Joos Vijd, opdrachtgever van het wereldberoemde Lam Gods

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/06/2020 - Evenementen - Rijksarchief te Gent

In 2020-2021 organiseert de gemeente Beveren een feestjaar rond Joos Vijd, mecenas van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck én opdrachtgever van ‘De aanbidding van het Lam Gods’. Eén van de publieksactiviteiten die op de agenda stond, was de tentoonstelling ‘Joos. De (on)eindigheid van Vijd’. De expo zou eind april van start gaan, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Met de lancering van een online expo, waaraan ook het Rijksarchief te Gent meewerkte, werd het leed enigszins verzacht. En op 1 juli opent de expo dan toch ook fysiek de deuren.

Het Rijksarchief te Gent stelde een “digitale” bruikleen ter beschikking, afkomstig uit het familiearchief Borluut. Het document in kwestie is een “goedinge” of staat van goed van wijlen Elisabeth Borluut (†1443), weduwe van Joos Vijd (†1439), gedateerd ca. 1446. Het bevat een overzicht van alle goederen die Elisabeth Borluut, echtgenote van Joos Vijd, naliet na haar overlijden in 1443. In het ‘Vracenbrouc’ worden diverse eigendommen van de familie Vijd opgesomd. Dit moerassig gebied tussen Verrebroek, Vrasene en Beveren werd  door Joos Vijd vanaf 1414 ingepolderd met toestemming van hertog Jan zonder Vrees. In de marge staat genoteerd dat de inkomsten uit deze gronden bestemd zijn voor het jaargetijde van Joos en Elisabeth in de Vijdkapel in de Sint-Janskerk (“Joes Vijds ende mijnre jonfrauwe jaer ghetijde Sint Jans”).

Vanaf 1 juli 2020 is de expo te bezoeken in het Erfgoedhuis Hof ter Welle in Beveren.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement