Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Meer dan duizend inventarissen opgeladen tijdens de lockdown!

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/05/2020 - Algemeen Rijksarchief

Retroconversie. Het is een vreemd woord voor niet-archivarissen. Daarmee wordt bedoeld: de omzetting naar een voor de computer leesbare vorm van bestaande gegevensbestanden (in dit geval inventarissen en andere archieftoegangen). In het Rijksarchief zijn sinds de 19de eeuw duizenden toegangen gemaakt, in alle mogelijke vormen en formaten. De voorbije jaren is een grote inspanning geleverd om die XML-conform in de zoekrobot Zoeken naar archieven op te laden. En ‘dankzij’ de lockdown kwam dit proces de afgelopen maanden in een stroomversnelling terecht. Sinds de sluiting van de leeszalen in maart werden al meer dan duizend inventarissen, na retroconversie, opgeladen!

Retroconversie is een arbeidsintensieve opdracht. Het gaat om veel meer dan enkel het overtypen van beschrijvingen. Metadata moeten gecontroleerd worden, sommige inventarissen moeten ingekort worden, andere net weer uitgebreid om conform te zijn aan de geldende internationale beschrijvingsstandaarden. Momenteel staat de teller op 14.844 toegangen online. De voorbije maanden werd een grote stap vooruitgezet, niet alleen in kwantitatief, maar ook in kwalitatief opzicht. Tijdens de lockdown werden al meer dan 1.000 inventarissen opgeladen. Op 26 mei vierden we nummer duizend: de inventaris van het archief van Cesar Charles Snoeck, musicoloog en instrumentenverzamelaar (1834-1898), bewaard in het Rijksarchief te Gent.

Honderden inventarissen van parochie-, notaris-, gemeente- en familiearchieven werden opgeladen. Sommige diensten zetten in op specifieke collecties, zoals bijvoorbeeld familiearchieven in Luik of notariaatsarchieven in Louvain-la-Neuve. Anderen focusten zich dan weer op grote inventarissen. Een greep uit de oogst aan tweeduizendplussers (meer dan 2.000 beschrijvingen):

 • Inventaris van het archief van het Leenhof van Brabant. Processen 1434-1795 (Rijksarchief te Brussel)
 • Inventaire des archives du Conseil d'Etat (Algemeen Rijksarchief)
 • Inventaire des archives du Fonds de Corroy-le-Château (Rijksarchief te Namen)
 • Inventaris van het archief van de Dienst der verwoeste gewesten - Inventaire des archives de l'Office des régions dévastées. (Algemeen Rijksarchief)
 • Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Neufchâteau. Tribunal civil, (1796) 1800-1977 (Rijksarchief te Aarlen)
 • Inventaris van het archief van de Baronie Nevele (Rijksarchief te Gent)
 • Inventaris van het hedendaags archief van Zottegem, 1485-1810 (Rijksarchief te Gent)
 • Inventaris van de dubbels van de dorpsrekeningen in het archief van de kasselrij Kortrijk (1539-1794) (Rijksarchief te Kortrijk)
 • Inventaris van de archieven van de commissie van openbare onderstand van Leuven (ancien régime) (Rijksarchief te Leuven)
 • Archives du Palais d'Arenberg à Bruxelles. Inventaire de la série des cartes, plans, tableaux et documents iconographiques (Algemeen Rijksarchief)

Wie een volledig overzicht wil van de recent opgeladen toegangen, kan hier terecht.

Ook enkele belangrijke nieuwe, digitaal ingevoerde inventarissen werden recent opgeladen:

 • Inventaris van de registers van de provincie Antwerpen (incl. rechtsvoorgangers en commissies) (Rijksarchief te Antwerpen-Beveren)
 • Inventaire des archives de la cour d'assises de Liège, 1794-1994 (Rijksarchief te Luik)
 • Inventaire des archives du Groupe Philips en Belgique (Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier)
 • Inventaire des tables alphabétiques du répertoire des formalités hypothécaires. Conservation des hypothèques Liège (Rijksarchief te Luik)
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement