Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Pioniers in elektro: de archieven van de M.B.L.E. en van Philips België geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/05/2020 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

In 2003 kwam het Rijksarchief in contact met voormalige werknemers van de Manufacture Belge de Lampes Electriques (M.B.L.E.), een onderneming gespecialiseerd in de productie van elektrotoestellen, die afhing van Philips België. In 2006 leidden deze ontmoetingen tot de overbrenging van twee archiefbestanden: de archieven van zowel de M.B.L.E. (1911-1998) als van Philips België (1919-2004). Beide bestanden zijn intussen geïnventariseerd en klaar voor onderzoek.

Het archief van M.B.L.E. vertoont hiaten wat betreft het beheer en de organisatie van de onderneming, maar voor de geschiedenis van techniek, industrie en wetenschap is het zeker interessant. De M.B.L.E. had namelijk grote en performante studiebureaus en bekleedde jarenlang een toppositie inzake O&O. De onderneming stond aan de wieg van heel wat vernieuwende producten, voornamelijk in de audiovisuele sector en inzake ruimteonderzoek.  

Het archief van Philips België documenteert in hoofdzaak de werkzaamheden van de juridische dienst, maar evenzeer van de vennootschappen die in de tweede helft van de 20e eeuw door de groep werden overgenomen. Reeksen onderworpen aan een wettelijke bewaarverplichting ingevolge de wetgeving op de handelsvennootschappen, zoals de verslagen van de Raad van Bestuur, dossiers van de Algemene Vergaderingen, registers met de aandeelhouders, briefwisseling van de AV en dossiers over contracten of geschillen, bleven behouden. De juridische dienst bewaarde voornamelijk documenten waarmee de rechtszekerheid gegarandeerd kon worden en waarmee Philips België zo nodig zijn rechten kon doen gelden. In het archief zitten stukken die zeer interessant kunnen zijn voor onderzoek naar producenten die actief waren in de sector van elektrotoestellen, radio’s, televisies, en muziekweergave op diverse dragers.    

Beide ondernemingen waren pioniers in de ontwikkeling van de informaticasector in België vanaf 1970. Het archief vormt bijgevolg ook een belangrijke bron voor onderzoek naar de Belgische informaticageschiedenis.   

De inventarissen

De inventarissen zijn in papieren versie voor € 4,00 te koop in het Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Joseph Cuvelier, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kunnen besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventarissen ook gratis downloaden in pdf-formaat via onze webshop, door op de onderstaande titels te klikken.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement