Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Feestnummer van het BTNG over 75 jaar geschiedenis van WOII

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/12/2019 - Onderzoek - Publicaties - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

Op 10 december 2019 werd tijdens een conferentie in de Senaat het nieuwe (dubbel)nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG) voorgesteld. Maar liefst drie verjaardagen vormen de aanleiding voor dit nummer: 50 jaar BTNG, 50 jaar Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma) en 75 jaar bevrijding van België. We moesten dus niet ver zoeken voor het centrale thema van dit nummer: 75 jaar geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België.

In zestien teksten van eenentwintig auteurs (in het Nederlands, Frans en Engels) maakt deze publicatie een kritische en eigenzinnige stand van zaken op van de geschiedschrijving van WOII in België. Hoe kwam die geschiedschrijving tot stand, waar staan we vandaag en waar liggen de uitdagingen?

Heel wat collega’s van het Rijksarchief werkten aan dit nummer mee. Nico Wouters (CegeSoma) schreef een introducerend artikel over 75 jaar historiografie en Dirk Luyten (CegeSoma) bekeek specifiek de geschiedschrijving over de economische collaboratie (en de repressie ervan). Filip Strubbe (Algemeen Rijksarchief) behandelde het archief van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie, Pierre-Alain Tallier (Algemeen Rijksarchief/ARA2) de archieven van de Oorlogsschade, Michaël Amara (Algemeen Rijksarchief) de archieven van de administratieve zuivering en Gertjan Desmet (CegeSoma), Geertje Elaut (Algemeen Rijksarchief) en Johannes Van De Walle (ARA2) de archieven van het militair gerecht. Andere collega’s gaven een kritische kijk op andere aspecten van de geschiedenis: Alain Colignon (CegeSoma) liet zijn licht schijnen over de bibliotheek van het CegeSoma, Florence Gillet (CegeSoma) over digital humanities, Fabrice Maerten (CegeSoma) over mondelinge geschiedenis en Luis Angel Bernardo y Garcia (ARA2) koppelde samen met Benoît Majerus (Universiteit Luxemburg) WOI aan WOII.

De geschiedenis van het CegeSoma zelf komt tot leven in twee opvallende bijdragen over twee voormalige directeurs. Peter Romijn (NIOD) en Bruno De Wever (UGent) interviewden Rudi Van Doorslaer en Martin Conway en Pieter Lagrou schreven een overzicht van de carrière van José Gotovitch. Verder zijn er persoonlijke reflecties van Marnix Beyen (UAntwerpen), Cécile Vast (Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon) en Ismee Tames en Peter Romijn (beiden NIOD).

Dit nummer focust op het debat. Het bevat essayistische teksten waarin wetenschappers niet bang zijn om persoonlijke – soms provocerende of zelfkritische – stellingen te poneren. 75 jaar na de bevrijding blijft de geschiedenis van WOII heel erg actueel. Dit nummer bevat een schat aan informatie en zal de komende jaren nog vaak een basis van discussie blijken.

Het nummer is verkrijgbaar voor € 25,00 euro, via e-mail te bestellen bij hilde.keppens@arch.be. Voor alle bijkomende of andere informatie over het BTNG: www.journalbelgianhistory.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement