Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Cartularia van de abdij van Orval online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/09/2019 - Digitalisering - Rijksarchief te Aarlen

Na de publicatie enkele jaren geleden van de inventaris van het archief van de abdij van Orval zijn nu ook 9 volumes met cartularia van de abdij online raadpleegbaar.

Het gaat om goede 18e-eeuwse kopieën van duizenden documenten uit de 12e tot de 18e eeuw, waaronder heel wat onuitgegeven stukken. De originelen en andere kopieën zitten uiteraard nog in het archief van de abdij, maar de toegevoegde waarde is dat de cartularia sporen bevatten van honderden akten die helaas verloren zijn gegaan: de negen volumes zijn dus bijzonder waardevol.

De online beschikbare cartularia zijn die van abt Henrion, daterend uit de periode 1727-1743 (nummers 61 tot 64 van de inventaris) en die van abt Mommerts, uit de periode 1734-1740 (nummers 65 tot 69 van de inventaris).

De inventaris

De (Franstalige) inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief te Aarlen of via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden door op onderstaande titel te klikken.

GOBIN Marjorie, Inventaire des archives de l’abbaye Notre-Dame d’Orval (1173-1794), reeks Inventarissen Rijksarchief te Aarlen nr. 84, Publ. 5514, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015, € 11,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement