Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de protestantse kerk van Dour is geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/06/2019 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

Het archief van de protestantse kerk van Dour, in 2017 overgebracht naar het Rijksarchief te Bergen, is ontsloten voor onderzoek: in meerdere opzichten uitzonderlijk erfgoed...

Henegouwen was een van de belangrijkste centra van waaruit de protestantse reformatie zich in de 16e eeuw verspreidde. Vanaf 1565 waren er met zekerheid ook in Dour gereformeerden: ze vormden een van de oudste kernen van het protestantisme in de Lage Landen, die tot op vandaag is kunnen blijven voortbestaan, ondanks de vervolging van de reformatie en het feit dat velen waren gevlucht naar Engeland, Duitsland of de Verenigde Provinciën. Het Edict van Tolerantie, dat in 1781 werd afgekondigd door Jozef II, stelde hen in staat definitief uit de clandestiniteit te treden.

De protestantse kerk van Dour is de oudste van de Borinage en de moederparochie van Pâturages, Bergen en La Bouverie. Ze vormde ook de basis voor het meest uitgebreide protestants netwerk van Wallonië.

Het archief van de protestantse kerk van Dour dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Bergen weerspiegelt diverse facetten van het religieus leven en vormt een belangrijke bron voor de studie van de ontwikkeling en de evolutie van een van de zeldzame protestantse gemeenschappen die sinds de 16e eeuw in België actief zijn (naast deze van Rongy, Eupen en Hodimont). Het geeft ook informatie over de oudste protestantse tempel – gebouwd in 1827 – die in België nog steeds voor de eredienst gebruikt wordt. Met de documenten aangaande het priesterambt, de bijna volledige collectie met de verslagen van het consistorie van 1804 tot 1977, documenten over de synode of over andere gemeenschappen, kan de parochie van Dour bovendien gesitueerd worden binnen een netwerk van andere protestantse kerken. De beraadslagingen van de raad van bestuur van 1876 tot 1990 en de talrijke stukken i.v.m. het beheer van het gebouw voor de eredienst, ander vastgoed en wereldse goederen in het algemeen bewijst dat de protestanten van Dour oog hadden voor de materiële werkelijkheid. Een aantal leden van de protestantse kerk van Dour waren bovendien gemeentelijk mandataris – schepenen en burgemeesters – of behoorden tot welstellende ondernemersfamilies zoals de Harmegnies, directeurs van de kabel- en touwslagerij van Henegouwen, de familie Cavenaile, in de brouwerijsector, of de Servais, in de banketbakkerij.

Inventaris

De inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief te Bergen of via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden door te klikken op de titel hieronder.  

DRUEZ Laurence, Inventaire des archives de l’Église protestante de Dour (1788-2001), reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen 158,  publ. nr. 6001, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2019, € 4 (+ eventuele verzendingskosten).

Meer info?

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement