Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe inventarissen voor het archief van het departement Samber en Maas

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/05/2019 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Namen

Pierre-Jean Niebes, archivaris in het Rijksarchief te Bergen, heeft zes nieuwe, meer analytische, inventarissen gemaakt voor het archief van het departement Samber-en-Maas. Het archief bevindt zich opnieuw in het Rijksarchief te Namen, waar het ook kan worden geraadpleegd.

In 1913 publiceerde archivaris Ferdinand Courtoy (1880-1970) een beknopte inventaris van het vroegmodern archief dat werd bewaard in het Rijksarchief te Namen: het archief van het bestuur van het departement Samber-en-Maas (1794-1814), van de departementale intendant van Samber en Maas (1814-1815), van het bestuur van de provincie Namen onder Hollands bewind (1815-1830) en van het bestuur van de Domeinen (1794-1868).

Zijn inventaris van het archief van het bestuur van het departement Samber-en-Maas (1792-1824) werd in 1988 gepubliceerd in de reeks « Toegangen in beperkte oplage ». Op basis van deze inventaris heeft Pierre-Jean Niebes, archivaris in het Rijksarchief te Bergen, een reeks nieuwe, meer analytische, inventarissen gemaakt. De oude inventaris mengde archiefbestanden van verschillende archiefvormers, verspreid geraakt ten gevolge van de evolutie van de bestuurlijke structuren uit de Franse tijd (1792-1814). Daar waar de inventaris van Ferdinand Courtoy 412 nummers telde, of 412 archiefbeschrijvingen, bevatten de nieuwe inventarissen in totaal 4.317 beschrijvingen, hetgeen uiteraard het opzoekingswerk vergemakkelijkt.

Door het herkomst- en bestemmingsbeginsel uit de archiefwetenschap toe te passen konden op basis van dit conglomeraat zes nieuwe inventarissen gemaakt worden. Het archief zelf kan, na een verblijf in het Rijksarchief te Bergen, opnieuw worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Namen.   

  1. les archives du Comité représentatif des mayeurs du plat pays de la province de Namur (1794-1795, 23 nrs.)
  2. les archives de l’Administration générale de la Province de Namur (1794, 5 nrs.)
  3. les archives de l’Administration d’arrondissement de Namur (1794-1796, 69 nrs.)
  4. les archives de l’Administration centrale du département de Sambre-et-Meuse (1795-1800, 953 nrs., 26 strekkende meter) 
  5. les archives de la Préfecture du département de Sambre-et-Meuse (1799-1814, 2.272 nrs., 35 strekkende meter).
  6. la collection des imprimés officiels de l’époque française (1791-1813, 995 nrs.)

Bestellen of downloaden?

De (papieren) inventarissen zijn voor € 20,00 (voor de zes inventarissen) te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief en in het Rijksarchief te Namen. Ze kunnen besteld worden via publicat@arch.be (+ verzendingskosten). Je kan de inventarissen ook gratis downloaden in pdf via onze webshop of ze online raadplegen (zie bovenstaande lijst voor de rechtstreekse links).

Meer informatie

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement