Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

SODA legt eerste steen voor structurele samenwerking met Belgische universiteiten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/03/2019 - Archiefbeheer - Digitalisering - Evenementen - Algemeen Rijksarchief

SODA blikt terug op een eerste succesvol overleg met de Belgische universiteiten op maandag 25 februari 2019 in Brussel. Alle Belgische universiteiten, bij monde van de rectoren verantwoordelijk voor onderzoek, waren door BELSPO uitgenodigd op een informatieve vergadering over het SODA-project.

Verschillende universiteiten gingen op de uitnodiging in. Aan Vlaamse kant tekenden de UGent, de KULeuven en de VUB present, aan Waalse kant de UCL, de UMons, de ULB en de ULg. De vertegenwoordigers van de universiteiten gaven heel duidelijk aan dat ze vertrouwd zijn met de problematiek van archivering van onderzoeksgegevens en de Europese vereisten in het kader van de Open Science-beweging.

De vergadering had in de eerste plaats tot doel om het SODA-project voor te stellen, met een korte presentatie van het team en uitleg over CESSDA en de Belgische samenwerking met dit Europees consortium sinds de jaren 1980. Na het verduidelijken van de Belgische context wezen de SODA-coördinators op de voordelen die een Belgische CESSDA Service Provider zou bieden aan de universiteiten en hun onderzoekers, en maakten ze de vertegenwoordigers van de universiteiten duidelijk welke problematieken binnen het project geanalyseerd worden. Problematieken waar ook universiteiten mee geconfronteerd worden.

De vergadering eindigde met een open discussie tussen het SODA-team en de aanwezige vertegenwoordigers: een boeiende en leerrijke ervaring voor het SODA-team. Verschillende standpunten werden naar voren geschoven en vragen langs beide kanten werden helder en open beantwoord. Op het einde werd besloten tot het oprichten van een werkgroep om verdere discussies over een toekomstige structurele samenwerking tussen SODA en de universiteiten mogelijk te maken.

     

   

Meer info?

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement