Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Oorkondenschat van de Brabantse hertogen ontsloten tot het jaar 1500

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/01/2019 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

De oorkonden van de hertogdommen Brabant en Limburg en van de Landen van Overmaas vormen een belangrijke verzameling binnen het Algemeen Rijksarchief. Het gaat om meer dan 15.000 – hoofdzakelijk perkamenten – oorkonden, waaronder talrijke met zegel, die de jaren 1154 tot 1789 bestrijken. Goed nieuws voor mediëvisten: dankzij twee nieuwe inventarissen is de reeks nu tot het jaar 1500 ontsloten.

Het betreft een grondig herziene, verbeterde en aangevulde uitgave van de beschrijvingen van gewezen rijksarchivaris Verkooren (1857-1940), die het grootste deel van zijn loopbaan aan de ordening en beschrijving van deze charters wijdde. Hij beperkte zich daarbij niet tot de originele oorkonden, maar beschreef ook de afschriften in de cartularia uit het archief van de Rekenkamers en de Handschriftenverzameling. In de loop der jaren verschenen reeds heel wat inventarissen van de oorkonden van Brabant, gebaseerd op de steekkaarten van Verkooren.

De pas van de pers gerolde inventarissen bevatten charters van de Brabantse hertogen Filips de Goede, Karel de Stoute, Maria van Bourgondië, Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schone. Ze vormen een onontbeerlijke bron voor de politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en sociaal-economische geschiedenis van de middeleeuwen en bevatten een schat aan informatie voor zowel genealogen, historici, toponymisten als linguïsten.

 

 

De inventarissen

De inventarissen zijn raadpleegbaar via de zoekrobot of kunnen via de webshop gratis worden gedownload in pdf-formaat. Wil je liever een papieren versie? Kom dan langs in onze archiefwinkel of plaats je bestelling via publicat@arch.be.

  1. VERKOOREN Alphonse, (aangevuld en herzien door) DE MECHELEER Lieve, Inventaris van het archief van de Rekenkamer van Brabant: Oorkonden van de hertogdommen Brabant en Limburg en van de Landen van Overmaas (1439-1469), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 650, publicatienr. 5930, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018, € 18,00 (+ eventuele verzendingskosten).
    De inventaris raadplegen via onze zoekrobot? Klik hier.
    De inventaris downloaden via onze webshop? Klik hier.
  1. VERKOOREN Alphonse, (aangevuld en herzien door) DE MECHELEER Lieve, Inventaris van het archief van de Rekenkamer van Brabant: Oorkonden van de hertogdommen Brabant en Limburg en van de Landen van Overmaas (1470-1499), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 651, publicatienr. 5931, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018, € 18,00 (+ eventuele verzendingskosten).
    De inventaris raadplegen via onze zoekrobot? Klik hier.
    De inventaris downloaden via onze webshop? Klik hier.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement