Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

SODA-project: enquête bij sociale wetenschappers onverwacht succes

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/12/2018 - Onderzoek - Archiefbeheer - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Open (research) data, open science, open access, data management plans, beveiliging van gegevens en privacybescherming, … Het zijn thema’s waarmee de (Belgische) sociale wetenschapper in stijgende lijn geconfronteerd wordt. Via een enquête, verstuurd naar alle Belgische universiteiten, wilde SODA de bezorgdheden die hierover leven bij onderzoekers in kaart brengen.

Wat doe je met de gegevens van enquêtes die je afnam bij particulieren of bij ondernemingen? Worden ze in correcte omstandigheden opgeslagen? Voorzie je veiligheidskopieën? Worden jouw gegevens hergebruikt door collega’s en is hiervoor binnen jouw organisatie een structuur voorzien? Hoe werden de gegevens beschreven? Dat zijn in grote lijnen de vragen die de SODA-projectmedewerkers aan de onderzoekers voorlegden.

Het SODA-project (Social Sciences Data Archive) wil voor de Belgische dienstverlener van het Europese CESSDA-netwerk een archief uitbouwen met operationele gegevens. De diensten die door een data-archief worden aangeboden, zijn opgevat volgens de data life cycle en omvatten inzameling, analyse, archivering, raadpleging en verspreiding voor hergebruik van de gegevens, ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek.

Na drie weken sloot SODA de enquête met een tevreden gevoel af. Maar liefst 200 onderzoekers vulden de vragenlijst in! Het groot aantal respondenten toont aan dat Belgische onderzoekers bezorgd zijn over deze vragen en mee naar een oplossing willen zoeken. SODA wil iedere respondent dan ook bedanken voor zijn of haar inbreng.  

De onderzoekers van het SODA-project zetten zich nu aan het werk om de antwoorden te analyseren. Deze gegevensanalyse zal als verdere basis dienen om in de toekomst een Belgisch Data Archive uit te bouwen dat perfect aansluit bij de noden van de onderzoekers.

Meer info? Contacteer onze projectmedewerker.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement