Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van familie de Montpellier d’Annevoie is raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
26/10/2018 - Inventarisatie - Publicaties - Onderzoek - Rijksarchief te Namen

Het kasteel van Annevoie was drie eeuwen lang in handen van de familie de Montpellier, nadat deze het had verworven van de familie de Halloy. Het archief van de familie de Montpellier d'Annevoie en aanverwanten (1587-1983), dat lange tijd in het kasteel werd bewaard, is nu raadpleegbaar in het Rijksarchief te Namen.

In 1691 verwierf Marie de Halloy, echtgenote van Jean de Montpellier, het familiekasteel van Annevoie. Het domein bleef tot het jaar 2000 in handen van de familie de Montpellier. In 2001 werd het familiearchief overgebracht naar het Rijksarchief te Namen. Sindsdien werd nog bijkomend archief toevertrouwd aan het Rijksarchief.

Het archief van familie de Montpellier d’Annevoie (1587-1983) bestaat hoofdzakelijk uit briefwisseling, facturen, contracten van aan- en verkoop van goederen, testamenten, huwelijkscontracten, boekhouding en persoonlijke stukken van leden van de familie de Montpellier en aanverwante families (17e -20e eeuw). In het archief zitten ook meer dan 650 brieven of kladjes van Charles-Alexis de Montpellier (1717-1807), zoals bijvoorbeeld een brief van de pastoor van Merdorp over de veroordeling van een visdief…  

Daarnaast bevat het archief stukken over de zakenrelaties van de familieleden, maar ook overheidsarchief, gevormd door Charles-Alexis de Montpellier, de laatste baljuw van Montaigle (1758-1794) en tevens laatste burgemeester van Ferons (18e eeuw). 

Het oudste stuk dateert uit 1587, het meest recente uit 1983.

De 17,7 strekkende meter archief is raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Namen .

Inventaris

De inventaris is te koop voor € 10,00 in het Rijksarchief te Namen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

BODART Emmanuel, Inventaire des archives de la famille de Montpellier d’Annevoie (1587-1983), reeks Inventarissen Rijksarchief te Namen nr. 132, publ. 5905, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018, € 10,00, 195 bladzijden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement