Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

War and Fatherland: WOI en het proces van nationale identificatie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/10/2018 - Onderzoek - Publicaties - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

In oktober 2015 organiseerde het CegeSoma samen met alle Belgische universiteiten de internationale conferentie War and Fatherland. Bijna drie jaar later is er nu ook het boek: 'Nations, Identities and the First World War'. De rode draad? De impact van de Eerste Wereldoorlog op het proces van nationale identificatie.

Het boek, uitgegeven onder leiding van Nico Wouters (hoofd CegeSoma) en Laurence van Ypersele (Université Catholique de Louvain), telt vijftien hoofdstukken en werd gepubliceerd bij Bloomsbury.

War and Fatherland is een boeiende mix van micro-casussen en algemene hoofdstukken, waarbij senior historici afwisselen met jonge onderzoekers die voor het eerst hun resultaten presenteren voor een internationaal publiek.

De rode draad doorheen het boek is de impact van de Eerste Wereldoorlog op het proces van nationale identificatie. De auteurs gaan na hoe het idee van de loyauteit aan het vaderland en de nationale staat alle andere 'groepsloyauteiten' – die van de familie en de regio, de sociale klasse en afkomst, de religie, de cultureel-etnische afkomst enz. –  naar de achtergrond verdrong of integreerde in één dominant nationaal verhaal.

Het boek telt vier grote delen:

  1. The Fatherland of the Other (introductie: John Horne)
  2. The Limits of Nationalization (introductie: John Breuilly)
  3. Minorities in and at War (introductie: Peter Gatrell )
  4. Town and Nation (introductie: Pierre Purseigle)
     
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement