Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Gemeentearchief van Otegem geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/07/2018 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Kortrijk

In juni 2018 publiceerde het Rijksarchief de inventaris van het in bewaring gegeven gemeentearchief van Otegem, een relatief kleine gemeente in het zuidoosten van West-Vlaanderen. Ghislain Baert, vrijwilliger in het Rijksarchief te Kortrijk, startte in 2016 met de ordening en beschrijving van de vijf strekkende meter gemeentearchief. De archivarissen namen de inleiding en de verdere afwerking voor hun rekening.

Het archief geeft een goed beeld van de verschillende taken van het gemeentebestuur, de organisatie van de militie, openbare werken, de inning van de belastingen… Hoewel het vooral gaat om 19e-eeuwse stukken, vonden ook enkele stukken van de schepenbank van Otegem uit de periode 1578-1794 hun weg naar het net beschreven archief. Naast enkele landboeken en 19e-eeuwse briefwisseling, bevat het ook deze bouwplannen voor de bouw van een gemeenteschool uit 1865.

De inventaris

De inventaris is in gedrukte vorm voor € 4,00 te koop in het Rijksarchief te Kortrijk en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be (€ 4,00 + verzendingskosten). Je kan de inventaris ook gratis downloaden (in pdf-formaat) door op de titel van de inventaris te klikken:

BAERT Ghislain, CALLEWIER Hendrik en VAN DER AUWERA Hannah, Inventaris van het archief van de gemeente Otegem (1578-1794) 1797-1913, Reeks Inventarissen Rijksarchief te Kortrijk nr. 40, publicatie 5874, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018, € 4,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement