Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het archief van het krijgsauditoraat (1877-1927) en de krijgsraad (1914-1927) van Henegouwen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/06/2018 - Inventarisatie - Publicaties - Onderzoek - Rijksarchief te Bergen

Het archief van het krijgsauditoraat en de krijgsraad van Henegouwen, bewaard in het Rijksarchief te Bergen, is geïnventariseerd. Het archief ouder dan 100 jaar is vrij raadpleegbaar. Om jongere stukken te raadplegen is toelating vereist van het College van Procureurs-generaal.  

Het archief van het krijgsauditoraat van Henegouwen (1877-1927), een rechtscollege dat in 1927 werd afgeschaft, bestaat uit verschillende reeksen. Voor de periode 1897-1911 bleven notitieregisters bewaard met inlichtingen over alle zaken die bij proces-verbaal of ingevolge een klacht werden overgemaakt aan de krijgsauditeur. Een tweede reeks bestaat uit vonnisregisters en beslaat de periode 1877-1910.  Voor de periode 1914-1927 werd een reeks dossiers bewaard. De meeste ervan bleven “zonder gevolg”, een aantal dossiers werd afgesloten met buitenvervolgingstelling. Ze zijn geordend op nummer en gaan zowel over Belgische en Duitse soldaten als over burgers. Vaak zit in de map geen enkel dossier. De dossiers over incivisme die werden geopend na de Eerste Wereldoorlog zitten samen met andere dossiers uit de jaren 1918 tot 1921. Ze zijn herkenbaar aan de vermelding van de wet van 30 april 1919 over de onbevoegdverklaring.   

Van het archief van de krijgsraad van Henegouwen (1914-1927), een rechtscollege dat eveneens in 1927 werd afgeschaft, bleef enkel het vonnisregister van 1925 bewaard. Het is vergezeld van een reeks proceduredossiers van zaken die tussen 1914 en 1927 werden gevonnist. Die dossiers bestaan meestal uit een map met bewijsstukken, het requisitoir van de krijgsauditeur, het verslag van de zittingen en het dossier met de uitvoering van het vonnis. Daarnaast bevatten ze nog vormelijke of administratieve berechtingsstukken die werden overgemaakt door het krijgsauditoraat van Henegouwen (uittreksel van het stamboek, overzicht van straffen, nota over het opleidingsniveau, verklaring van de compagniecommandant en de arts over de geestelijke toestand, nota over het gedrag en over preventieve aanhoudingen).

Raadplegingsvoorwaarden

Het archief van het krijgsauditoraat en de krijgsraad van Henegouwen van meer dan 100 jaar oud is vrij raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Bergen.   

Voor de raadpleging van documenten jonger dan 100 jaar moet een gemotiveerd schrijven worden gericht aan het College van Procureurs-generaal, dat als enige bevoegd is om toelating te verlenen voor de raadpleging van een gerechtelijk dossier of het bezorgen van kopieën ervan. Indien het College bevestigend antwoordt, kunnen de dossiers worden ingekeken.

  • College van procureurs-generaal
    Dienst Archiefbeheer
    Waterloolaan 76
    1000 Brussel

De inventaris

De inventaris kan via deze link gratis worden gedownload.  

NIEBES Pierre-Jean, Inventaires des archives de l’Auditorat militaire (1877-1927) et du Conseil de guerre (1914-1927) du Hainaut, reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen nr. 146, publ. 5864, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement