Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Uitmuntend! Een eerste blik op het archief van de Koninklijke Munt van België

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/04/2018 - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief mag binnenkort een nieuwe belangrijke aanwinst verwelkomen: het archief van de Koninklijke Munt van België uit de periode 1830-2007, goed voor meer dan 100 strekkende meter archief. Dankzij de uitmuntende samenwerking met de Munt, de Thesaurie en de FOD Financiën in het kader van het SATURN-project is de belangrijkste historische bron voor de Belgische muntslag veiliggesteld. Het archief wordt momenteel verpakt en is bijgevolg nog niet toegankelijk, maar we lichten al enkele tipjes van de sluier…

Het voorbije jaar vormt een belangrijke breuklijn in de geschiedenis van de Belgische muntslag. De productie van euromunten en herdenkingsmunten door de Koninklijke Munt van België (KMB)  is einde 2017 stopgezet en in januari 2018 aan een privébedrijf uitbesteed.  Dit levert volgens de Ministerraadsbeslissing een structurele besparing van 2,1 miljoen euro op. De KMB blijft wel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bestelling van de munten, de kwaliteitscontrole op de circulatiestukken én dus voor de strijd tegen de valsmunterij.

De KMB schrijft dus een nieuw hoofdstuk in haar lange en rijke geschiedenis, maar dat betekent niet dat de vorige hoofdstukken uit het oog verloren worden. De productiestop en daaraan gekoppelde ontruiming van het gebouw aan de Pachecolaan in Brussel leidden tot de inschakeling van de Brusselse archiefploeg van het SATURN-project. De betrokken collega’s hebben de voorbije maanden – in nauw overleg met én met hulp van de KMB en haar voogdijadministratie, de Thesaurie – een nieuwe selectielijst en bijhorend studiedossier opgesteld, het archief geselecteerd en de historisch waardevolle stukken geïnventariseerd. Het resultaat is een bestand van meer dan 100 strekkende meter, met stukken uit de periode 1830-2007. Het papieren archief wordt momenteel verpakt en is bijgevolg nog niet toegankelijk, maar via deze weg willen we geïnteresseerden toch al een voorproefje bieden.

Het bestand bevat heel wat informatie over de gebouwen van de Munt, in feite ware bedrijvencomplexen. Is de Brusselse Munt eerst – al sinds de middeleeuwen – gevestigd aan het Muntplein, dan verhuist de Munt in 1880 naar een speciaal ontworpen complex in Sint-Gillis. Het archief bevat een spectaculaire geveltekening van dit gebouw, dat zowel opvalt door zijn afmetingen (2,4 meter lang) als door de hoge graad van detail. In het archief vinden we ook enkele niet-gerealiseerde voorontwerpen van het huidige gebouw aan de Pachecolaan in Brussel, ditmaal in een sfeervolle sixties-stijl.

Het KMB-archief bevat ook heel wat dossiers omtrent de participatie van de instelling aan allerhande evenementen. Bijzonder fraai zijn de stukken over de stand van de Munt op de Wereldtentoonstelling van Luik in 1905. Een bijzonder mooi voorontwerp haalde het niet, maar verschillende tekeningen en een foto bewijzen dat ook het eindontwerp best fraai was.

Vanzelfsprekend handelen heel wat gegevens over de kerntaak van de KMB, de muntslag. Het dossier inzake het in de jaren 1980 ingevoerd muntstuk van 50 Belgische frank bevat bijvoorbeeld een nota aan de Minister van Financiën, met de vraag om het ontwerp van zijn voorkeur aan te duiden.

Een laatste, voor de hand liggende vraag is wat er met de collectie munten- en penningen(stempels) van de KMB is gebeurd? Die zijn overgenomen door de collega’s van het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België.

   

   

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement