Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Herziene inventaris biedt nieuwe kijk op de geschiedenis van het Spierekanaal

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/02/2018 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Doornik

In december 1843 werd het Spierekanaal ingehuldigd, waarmee de Schelde verbonden werd met de textielindustrie in Noord-Frankrijk. Het archief van de vennootschap die verantwoordelijk was voor de uitbating van het kanaal, is toegankelijk voor onderzoek in het Rijksarchief te Doornik. De eerste versie van de inventaris, uit 1952, werd volledig herwerkt.  

Van 1840 tot 1843 werd het Spierekanaal aangelegd, dat een verlengstuk zou vormen van het kanaal van Robaais (Roubaix), dat toen nog in de ontwerpfase zat. Beide waterwegen moesten de rivieren de Schelde en de Deule met elkaar verbinden via Steenput en Leers, om steenkool te kunnen vervoeren naar de textielindustrie van Noord-Frankrijk (Rijsel-Toerkonje-Robaais).

Vanaf oktober 1914 gebruikten de Duitsers het Spierekanaal voor het vervoer van Rijnzand en andere materialen voor militaire bouwwerken aan het front, zonder daarvoor vaarrechten te betalen. Bij zijn aftocht blies het Duitse leger de sluizen en bruggen op, en het kanaal bleef onbruikbaar tot in 1921. De vennootschap die in 1841 was opgericht voor de uitbating van het kanaal vroeg en kreeg hiervoor een oorlogsschadevergoeding.

De nv Spierekanaal werd in 1949 opgeheven. In 1980 werd het kanaal gesloten en in 2000 werd het geklasseerd als Waals erfgoed. In 2011 werd de verbinding Schelde-Deule heropend voor de pleziervaart.

Het archief van de nv Spierekanaal (1841-1955) wordt bewaard in het Rijksarchief te Doornik, waar het ook kan worden geraadpleegd. Het bevat de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders. Dit archief vormt samen met de boekhoudkundige stukken een stevige basis voor inzicht in de activiteiten van de vennootschap. De aandeelhoudersbewijzen geven op hun beurt een beeld van wie het risico nam om te investeren in deze onderneming.

Inventaris

De inventaris uit 1952 werd herzien en aangepast aan de huidige normen. Hij kan gratis worden gedownload (in PDF) door te klikken op de link op de titel. De inventaris is enkel beschikbaar in elektronische vorm.

THIELEMANS Marie-Rose (herzien en aan de normen aangepast door DESMAELE Bernard), Inventaire des archives de la Société anonyme du Canal de l’Espierre (1841-1925), reeks Rijksarchief te Doornik nr. 37, publ. 5826, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2018.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement