Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Hoe en met welke bedoelingen 'recupereert' het heden het verleden?

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/02/2018 - Onderzoek - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

Herdenkingsevenementen zijn integraal deel gaan uitmaken van onze hedendaagse samenleving.  Honderd jaar Groote Oorlog, de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo en zelfs de recente aanslagen in ons land kwamen reeds aan bod als thema voor herdenkingsplechtigheden. Herdenkingen zijn maatschappelijke belevingen die ons iets kunnen leren; niet alleen over de historische gebeurtenis waarvoor ze staan maar ook over de manier waarop de samenleving daarmee omgaat. Anders gesteld: hoe en met welke bedoelingen 'recupereert' het heden het verleden? Vandaag kan in dit verband nieuw onderzoek worden opgestart dankzij archief m.b.t. de herdenking van de vijftigste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog dat de Koning Boudewijnstichting heeft geschonken aan het CegeSoma.  

Het is niet altijd eenvoudig om herdenkingsevenementen te analyseren. Welke documenten komen daarvoor in aanmerking? Waar worden de interessante archiefbestanden bewaard? Soms kunnen historici rekenen op een dosis geluk. Voor de herdenking van de vijftigste verjaardag van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld besloot de regering destijds om een beroep te doen op de ervaring van de Koning Boudewijnstichting met de festiviteiten rond de “dubbele verjaardag” van Koning Boudewijn (60e verjaardag en 40 jaar koningschap).

De context waarin die beslissing werd genomen was vrij bijzonder omdat het ging over de eerste herdenkingsplechtigheid die werd georganiseerd sinds België officieel een federale staat was geworden, en dit tegen de achtergrond van de politieke mobilisatie tegen extreemrechts en negationisme. Kortom, een bijzonder “gevoelige” situatie. Het CegeSoma heeft het hele gebeuren destijds op de voet gevolgd.

Vandaag kan in dit verband nieuw onderzoek worden opgestart dankzij het archief m.b.t. de herdenking van de vijftigste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog dat de Koning Boudewijnstichting heeft geschonken aan het CegeSoma. Welke middelen werden ingezet? Hoe verliep de samenwerking tussen de federale regering en de deelstaten? Op welke waarden werd de nadruk gelegd? In het archief zijn ongetwijfeld antwoorden, én nieuwe vragen, te vinden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement