Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Interacties in oorlogstijd: confrontatie, geheime verstandhouding en samenwerking (1870-1970)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/02/2018 - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Oorlogen brengen mensen in beweging en lokken nieuwe interacties uit. We denken daarbij in de eerste plaats aan militaire confrontaties, maar ook voor burgers gelden in oorlogstijd nieuwe spelregels. Deze nieuwe publicatie van het Rijksarchief (Frans-/Engelstalig) bekijkt deze interacties in ruime zin en tijdens een ruime periode. Zowel Britse, Duitse, Franse als Belgische academici schreven bijdragen, evenals historici/archivarissen van het Rijksarchief.

Interacties in oorlogstijd

Oorlogen brengen mensen in beweging en lokken ontmoetingen uit. Het gaat daarbij niet enkel over interacties waarbij soldaten van oorlogvoerende naties tegenover elkaar staan, contacten tussen krijgsgevangen en hun bewakers, of de relatie tussen bezette burgers en vijandige militairen.

Alle burgers van eenzelfde land – of ze nu afkomstig zijn van het moederland, de kolonies of uit geëvacueerde zones, of zelf vluchtelingen opvangen – worden in oorlogstijd gedwongen om samen te leven in verbondenheid tegen een gezamenlijke vijand. Ook instellingen zien zich verplicht samen te werken, bijvoorbeeld om humanitaire redenen of om een vredesverdrag te onderhandelen.

Interacties in oorlogstijd leiden vaak tot gewelddadige reacties. Niettemin blijft ook altijd een zekere wil tot dialoog bestaan, bijvoorbeeld tussen geallieerden, partners of zelfs vijanden, teneinde een gezamenlijk objectief na te streven.  

Het boek

Deze nieuwe publicatie van het Rijksarchief bekijkt de interacties in oorlogstijd in ruime zin en tijdens een ruime periode (1870-1970), met specifieke aandacht voor de internationale conflicten van 1870-1871, 1914-1918, 1939-1945 en de Zesdaagse Oorlog in 1967. Zowel Britse, Duitse, Franse als Belgische academici schreven bijdragen, evenals historici/archivarissen van het Rijksarchief. Het boek is geschreven in het Frans en het Engels.

Deel één beschrijft de bezettingen tijdens de Frans-Pruisische oorlog en de Tweede Wereldoorlog, waarbij zowel het Duitse als het Franse standpunt aandacht krijgen. Deel twee focust op de oorlogsballingen en -vluchtelingen (vluchtelingen in Londen; Frans-Duitse evacuaties tijdens Wereldoorlog II; …). In deel drie komen de thema’s ‘onderwijs’ en ‘inlichtingendiensten’ aan bod, met onder meer twee hoofdstukken over conflicten binnen de medische wereld tijdens Wereldoorlog I, waarbij verschillende scholen tegenover elkaar stonden. Een vergelijkende analyse toont de verschillen aan tussen België en Italië in dit kader. Het laatste deel tot slot behandelt het loyauteitsvraagstuk en heeft het onder meer over de buitenlandse contingenten in de Waffen-SS en de Fransen met Joodse geloofsovertuiging tijdens de Algerijnse en de Zesdaagse oorlog.

Bestel nu

Het boek is voor € 12,00 verkrijgbaar in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Wil je het liever laten verzenden? Bestel je exemplaar via publicat@arch.be.

BAYCROFT Timothy, WILKIN Bernard en WILLIAMS Maude (onder leiding van),  Wartime Interaction: confrontation, collusion and cooperation / Interactions en temps de guerre : confrontation, connivence et coopération (1870-1970), Reeks Studia nr. 162, Publicatienr. 5803, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2017, € 12,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement