Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De notulen van de ministerraad staan online !

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/02/2018 - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

In 2011 heeft het Rijksarchief de notulen van de Ministerraad online toegankelijk gemaakt. Vandaag kunnen notulen worden geraadpleegd van 1918 tot 1985.

In oktober 2011 heeft het Rijksarchief 60.815 bladzijden notulen van de Ministerraad online toegankelijk gemaakt. De collectie werd nog uitgebreid en vandaag  kunnen de notulen van de periode 1918-1985 worden geraadpleegd op de website van het Rijksarchief onder het adres www.arch.be/ministerraad.

Het project werd gerealiseerd in samenwerking met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De originele documenten, ingebonden per jaar, worden immers bewaard in de Kanselarij. De digitalisering en in dit geval ook de microverfilming werden in het Rijksarchief uitgevoerd. De digitale beelden werden naderhand met software voor tekstherkenning bewerkt zodat de lezer “full-text” opzoekingen kan doen.

Hoewel de kwaliteit van het typeschrift op doorslagpapier geen perfectie toelaat, biedt het full-text zoeken toch heel wat extra mogelijkheden voor de onderzoeker.

De notulen van de Ministerraad vormen een uitermate belangrijke bron voor zowel zij die geïnteresseerd zijn in nationale als in internationale thema’s, in de koningskwestie, de schoolstrijd, de onafhankelijkheid van Congo, de expansiewetten, de taalgrensproblematiek, enzovoort. Het project is eveneens belangrijk in het kader van de uitvoering van de archiefwet en de terugbrenging van de termijnen voor raadpleging tot 30 jaar. Documenten worden immers veel sneller dan vroeger toegankelijk voor onderzoekers.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement