Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vijf nieuwe toegangen op Oost-Vlaamse heerlijkheidsarchief(jes) uit het ancien régime

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/12/2017 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Gent

Wie het kleine niet eert… Het afgelopen jaar verschenen in de reeks inventarissen van het Rijksarchief te Gent vijf nieuwe toegangen op heerlijkheidsarchief(jes) uit het ancien régime, samen goed voor 140 bestanddeelnummers, 2 strekkende meter archief en een onschatbare waarde aan extra contextinformatie.

In september 2017 verschenen de inventarissen van het archief van de heren en de laathoven van de meierijen Neufville en ten Dijke, beide gelegen in Sint-Denijs-Boekel (15e eeuw - 1789); en het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van Coudenhove te Melsen (1683-1796).

De instellingen in kwestie zijn in principe vergelijkbaar met de gekende heerlijkheden, leenhoven en schepenbanken die bevoegd waren voor één of meer dorpen, maar opereerden op een veel kleinere schaal. Toch is hun archief van belang. Heb je bijvoorbeeld voorouders uit de regio Sint-Denijs-Boekel waarvan de eigendommen te situeren zijn binnen van één van de genoemde heerlijkheden, dan kan je tevergeefs blijven zoeken naar sporen in het schepenbankarchief van Sint-Denijs-Boekel zelf. De nieuw ontsloten (kleine) archiefbestanden – meestal eerder toevallig bewaard – vullen echter hiaten op in de geschiedenis van dorpen en dorpsbewoners. De meeste heerlijkheidsarchiefjes bevatten bijvoorbeeld leggers van heerlijke renten, eventueel leggers van lenen en registers van akten en contracten (‘wettelijke passeringen’) die door het leenhof, het laathof of de schepenbank werden bekrachtigd. Kortom: ze bevatten heel wat bijkomende informatie over personen, goederen en grondbezit of -gebruik.

Eerder dit jaar verschenen in dezelfde reeks inventarissen van het archief van de heer en de schepenbank van het Goed en heerschap Hermelgem te Hermelgem ((1663) 1681-1791) en van de heer, het leenhof en de schepenbank van Baudries te Dikkelvenne (1624-1796). In het laatste geval gaat het om een herwerking en aanvulling van een inventaris uit 2011. In oktober 2017 verscheen tot slot nog een inventaris van het archief van de heer en het laathof van ter Biest te Dikkelvenne (1673-1780).

 

De inventarissen

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement