Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De bronnen van de Congostroom

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/10/2017 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Jean-Paul Emonds-Alt was een van de grootste Belgische ontwerpers van de 20e eeuw. Na zijn overlijden in 2014 schonk zijn weduwe belangrijke archiefstukken aan het Algemeen Rijksarchief, waaronder het relaas van de reis die Paul Briart eind 19e eeuw ondernam in Congo.

Jean-Paul Emonds-Alt (1928-2014) was een van de belangrijkste Belgische ontwerpers van de 20e eeuw. Hij was onder andere de bedenker van de witte “M” op blauwe achtergrond die we vandaag kennen als het symbool van de Brusselse metro. Emonds-Alt was beeldhouwer, tekenaar en schilder,  maar bovenal gepassioneerd door Congo. Na zijn overlijden in 2014 schonk zijn weduwe belangrijke archiefstukken aan het Algemeen Rijksarchief. 

Bijzonder interessant zijn de getypte stukken met het relaas van de reis die Paul Briart ondernam in Congo. Briart (1860-1920) was de arts van de beroemde expeditie onder leiding van Alexandre Delcommune en grootoom van Jean-Paul Emonds-Alt. Van 1890 tot 1893 doorkruiste Briart het oosten van Congo in opdracht van de Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie. In twee lijvige volumes heeft hij geduldig zijn herinneringen opgetekend aan de gevaarlijke reis. Tot op vandaag geldt het verslag als een van de eerste getuigenissen van contact tussen de inheemse bevolking en de westerse wereld. Met tekeningen en gedetailleerde beschrijvingen van dorpen en plaatselijke gebruiken schetst het werk een onverbloemd beeld van het koloniaal avontuur ten tijde van Congo-Vrijstaat.

Inventaris

De inventaris kan worden geraadpleegd via de zoekrobot van het Rijksarchief. Je kan de inventaris ook downloaden als pdf.

FUNCK Quentin, Inventaire des archives de Jean-Paul Emonds-Alt et Paul Briart concernant le Congo (1890–2014)reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 630, publicatie 5761, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2017. 

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement